Aktywność radnych

Czy będą mieszkania komunalne przy ulicy Zielonej?

   

Na dzisiejszym ( 22.03.20170) posiedzeniu  Komisji Komunalnej Rady Gminy Kłodawa Radni analizowali projekty UCHWAŁ, które będą procedowane na SESJI w dniu 29.03.2017 roku.

   Jedna z uchwał dotyczy gruntu przy ul. ZIELONEJ w Różankach, na którym miały być wykonane mieszkania komunalne dla mieszkańców naszej Gminy.

  Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Gminę w części na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp Nr I 1 Ns 362/14 z dnia 23.o6. 2015 roku  i   w  części przez nabycie aktem  notarialnym Rep. A nr 6252/2016 z dnia 19.09.2016 roku.

     Obecnie działki zostały połączone  i posiadają nr 689.

 Nieruchomość jest  zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym bez wymaganego pozwolenia  na  budowę.

          Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak wyjaśniła, iż Urząd Gminy

                               WYCOFUJE  się z projektu BUDOWY MIESZKAŃ  KOMUNALNYCH   przy  ulicy  ZIELONEJ  w  Różankach z dwóch powodów, którymi są:

      *  PROTESTY  MIESZKAŃCÓW   RÓŻANEK,

      *  ODZYSKANIE  MIESZKANIA ( po ś.p. Pani  Gierstun).

 DZIAŁKA NR 689 0  POWIERZCHNI 0, 1450 ha  PRZY  ULICY  ZIELONEJ  BĘDZIE    ZBYTA  W DRODZE  PRZETARGU.

 Najpierw jednak, UCHWAŁĘ  w powyższej sprawie będą głosować Radni  na SESJI  w dniu 29.03.2017 roku.

                                                                                                                                                                                                   B.A.

 

     

     

Pogoda