Aktywność radnych

STAROSTWO POWIATOWE odpowiedziało na PETYCJE MIESZKAŃCÓW RÓŻANEK

 

W  dniu 25.01,2017 roku otrzymaliśmy oficjalną  odpowiedż na PETYCJE NASZYCH MIESZKANCÓW  W  SPRAWIE  REMONTU   KASZTANOWEJ  I  LIPOWEJ.

     OTO  TREŚĆ:

                                PRZEWODNICZĄCY   RADY  POWIATU  GORZOWSKIEGO

DR. 7134.5.13.2017                                                              Gorzów Wlkp, 20.01.2017 r.

 

                                                                                          Pani

                                                                                          Bożena Adamczak

                                                                                         Radna Gminy  Kłodawa

Dotyczy:  Remontu ulicy  Kasztanowej w Różankach.

       W odpowiedzi na petycję  z dnia  12.11.2016 r . ( data wpływu 08.12.2016 r.) złożoną przez mieszkańców miejscowości  Różanki,  Wydział  Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że Państwa petycja została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14.12.2016 r., a następnie omówiona na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21.12. 2016 r.

     Członkowie komisji zapoznali się z wnioskiem zawartym w petycji dotyczącym zadania związanego z remontem ul. Kasztanowej.  

     Ulica Kasztanowa leżąca w ciągu drogi powiatowej nr 1411F  jest  w miarę potrzeb poddawana zabiegom  utrzymaniowym t.j. remontom cząstkowym nawierzchni jezdni, zabiegom pielęgnacyjnym drzew i krzewów występujących w pasie  drogowym oraz  bieżącemu monitorowaniu elementów oznakowania.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że na terenie Powiatu Gorzowskiego znajdują się  drogi  w gorszym stanie technicznym, a generowane na nich natężenie ruchu jest dużo większe niż na przedmiotowej drodze, na której występuje ruch głównie lokalny.Ponadto Powiat Gorzowski prowadzi rozmowy  z Gminą Kłodawa dotyczące pozbawienia kategorii drogi powiatowej  i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

   Mając  na uwadze optymalizację działań remontowych w roku 2017, oraz projektowanie stosownych porozumień z Samorządem Gminnym, kompleksowy remont ul. Kasztanowej w bieżącym nie będzie mógł być realizowany.

                                                                                                                                                          Wiceprzewodniczący  Rady

                                                                                                                                                               Powiatu Gorzowskiego

                                                                                                                                                                Roman Koniec

            Do wiadomości:

1. Pani Elżbieta Rafalska

   Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2.Pani Anna Mołodciak

   Wójt Gminy Kłodawa

3. Członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gorzowskiego,

Pogoda