Aktywność radnych

Interpelacja w sprawie drewnianych słupów energetycznych

 

Bożena Adamczak                                                                                       Różanki, dnia 14.01.2015 r.

Radna Rady Gminy Kłodawa

 

                                                                                 Szan.Pani

                                                                                 Anna Mołodciak

                                                                                 Wójt Gminy Kłodawa

 

                                              INTERPELACJA

 

Dotyczy: niebezpieczeństwa stwarzanego przez przestarzałe słupy energetyczne w Różankach.

 

    Zwracam się z prośbą o możliwie szybką interwencję w sprawie wymiany drewnianych słupów energetycznych w miejscowości Różanki.

    Słupy są bardzo stare, np. przy ulicy Lipowej zostały zamontowane przed 50 laty (informacja pracownika ENEI). Ostatnia kontrola ich części podziemnych odbyła się przed 10 laty.

    Tymczasem, okazuje zię, że obecnie słupy są zbutwiałe, przewracają się przy trochę silniejszym wietrze.

Są więc wielkim zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańcow oraz bezpieczeństwa ich posesji.

Przepadek przewrócenia się słupa energetycznego przy ulicy LIPOWEJ przy trochę silniejszym wietrze w dniu 09.01.2015 roku - jest tego dowodem. Płot posesji zatrzymal słup, który nie upadł na ziemię i tylko dlatego przewody pod napięciem nie uległy rozerwaniu. Ale płot zostal zniszczony! Po wielu moich interwencjach Pogotowie Energetyczne w Gorzowie Wlkp wymieniło słup na betonowy ( 13.01.2015 r.) ale płot pozostał bez naprawy! Teren wokół słupa też wymaga uporządkowania.

                                                       Bardzo proszę o pomoc, by zapobiec podobnym zdarzeniom.

                                                                                                                       Z poważaniem -

                                                                                                                       Bożena Adamczak

Do wiadomości: Dyrektor ENEA - sp. z o.o. w  Gorzowie Wlkp. 

Pogoda