Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XLI Sesja Rady Gminy Kłodawa

          W minioną środę -18 czerwca 2014 roku odbyła się XLI Sesja Rady Gminy Kłodawa.

Poniżej ważniejsze informacje dotyczące naszej wsi:

1.  W dniu 11 czerwca b.r. wypowiedziano umowę z obecnym wykonawcą prac przy budowie sali wiejskiej w Różankach. Postęp prac na budowie nie dawał gwarancji, że zadanie zostanie ukończone w terminie a gmina będzie mogła się rozliczyć  z Urzędem Marszałkowskim w wyznaczonym czasie. Decyzja taka została podjęta po analizie prac pozostających do wykonania. Obecnie zostanie wykonana inwentaryzacja niedokończonych robót oraz ich wycena, po czym zostanie ogłoszony nowy przetarg na ich wykonanie.

2. Zakończono prace związane z odprowadzeniem wód deszczowych z budynku świetlicy wiejskiej w Różankach. Obecnie wszystkie wody deszczowe z dachu świetlicy wiejskiej odprowadzane są do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce gminnej nr 292 przy ulicy Niepodległości. 

3. Wyłoniono wykonawcę na remont Przedszkola w Różankach - I  etap prac. Złożono jedną ofertę. Prace remontowe odbędą się w okresie wakacyjnym.

4. Rozpoczęły się prace związane z przebudową nawierzchni ulicy Ogrodowej w Różankach. Jest już nakładka asfaltowa. Następny etap prac związany będzie z naprawą poboczy tej ulicy.

5. Zakończono prace związane z wykonaniem nowego ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Różankach - jest już ogrodzenie części  przedniej, brama wjazdowa i bramka.

6. Trwają prace związane  z remontem  nawierzchni  chodnika w Różankach (przy ulicy Szkolnej)

7. Ogłoszono przetarg na modernizację placu przy przedszkolu w Różankach.

8. Wykonano następny (drugi) odcinek nakładki asfaltowej na drodze łączącej Różanki z Wojcieszycami - 300m. Nowa nakładka ma w tej chwili długość 600 m.

      W trakcie sesji podjęto m.in.

* Uchwałę w sprawie zgody na włączenie nieruchomości  w granice Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

* Uchwałę w sprawie zmiany przebiegu ulic Chabrowej i Bratkowej w miejscowości Różanki,

* Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,

* Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji w GorzowieWlkp. na współfinansowanie zakupu testerów do badania zawartości narkotyków w organizmie.

                         INTERPELACJE I ZAPYTANIA

Radna B. Adamczak wystąpiła na XLI Sesji z następującymi interpelacjami:

1. W sprawie ograniczenia prędkości na ulicy Lipowej w Różankach. Przejeżdżające tędy pojazdy rozwijają dużą szybkość niebezpieczną dla przechodniów, dzieci i zwierząt. Ostatnio został zabity na tej drodze kot

P.P. Kiecanów. Wniosek o ograniczenie prędkości na tej drodze był składany już wielokrotnie.

2. W sprawie naprawy popękanych obszarów nakładki asfaltowej na ulicy Lipowej i Szkolnej w Różankach. Drogami tymi jeżdżą wielkie samochody ciężarowe firmy Mazur i śmieciarki. Także poruszają się ze zbyt wielką prdkością. Również w powyższej kwestii były składane iterpelacje do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

3.W sprawie terminu naprawy uszkodzeń chodnika przy ulicy Szkolnej -  ( także powtórnie).

4. W sprawie popsutych ograniczników prędkości na ulicy Szkolnej.

5. W sprawie zamontowania dodatkowych punktów świetlnych na ulicy Lipowej i Wiśniowej w Różankach.

6. W sprawie wyjaśnień dotyczących włamań rabunkowych na posesje w Różankach,

7. W sprawie przejęcia przez Gminę ulicy Leśnej w Różankach.

8. W sprawie naprawy odcinka pobocza przy ulicy Lipowej w Różankach ( bardzo zniszczonego przez firmę MAZUR)

9. W sprawie terminu oddania świetlicy wiejskiej w Różankach - po ogłoszeniu nowego przetargu na wykonanie prac wykończeniowych

 

 

Pogoda