Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM - Różanki -2023

 

W miniony piątek, 21.04.2023 roku, w sali Klubu  Seniora w Różankach odbyła się

          pierwsza część zajęć warsztatowych z PSYCHOLOGIEM

                           w ramach  ZADANIA  PUBLICZNEGO

                " LUBUSKI  SENIOR  TO  BEZPIECZNY  SENIOR" 

       realizowanego przez  Stowarzyszenie   NASZE  RÓŻANKI.

            Zadanie to  zostało  bardzo pozytywnie ocenione   przez

          LUBUSKI  URZĄD   MARSZAŁKOWSKI    W  ZIELONEJ  GÓRZE,

który  dofinansował   realizację poszczególnych  zadań naszej  OFERTY.

Druga część WARSZTATÓW  Z  PSYCHOLOGIEM  odbędzie się we wtorek, 25. 04.2023 roku.