Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

DOBRE INFORMACJE DLA STOWARZYSZENIA NASZE RÓŻANKI I KLUBU SENIORA

 

Radosne  informacje 

                  dla 

CZŁONKÓW    STOWARZYSZENIA  "NASZE  RÓŻANKI"

I  KLUBU  SENIORA   w Różankach:

 Nasz  WNIOSEK

o

                 WSPARCIE   DZIAŁAŃ  NA RZECZ  OSÓB W WIEKU   SENIORALNYM

                                    w roku 2023

skierowany   do URZĘDU  MARSZAŁKOWSKIEGO w Zielonej Górze

    został oceniony  bardzo wysoko !!!

     Otrzymaliśmy wysoką dotację finansową, którą przeznaczymy  na działania opisane we Wniosku przygotowanym przez  Stowarzyszenie NASZE  RÓŻANKI.

   Szczegóły  związane z realizacją poszczególnych zadań omówione zostaną na wspólnym POSIEDZENIU  ZARZĄDÓW  Stowarzyszenia NASZE  RÓŻANKI  I  KLUBU  S w Różankach,

    które odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 03.kwietnia 2023 roku o godz. 18.15

                                  w Klubie S w Różankach.

                                                               Serdecznie zapraszam,

                                                              Bożena Adamczak