Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

11 LAT STOWARZYSZENIA " NASZE RÓŻANKI"

 

   Minął kolejny,  11  rok , pracy STOWARZYSZENIA   " NASZE   RÓŻANKI"...

   W środę, 07. grudnia 2022 roku, podsumowaliśmy realizację naszych działań w mijającym roku,  na uroczystym SPOTKANIU, w którym uczestniczyli CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA oraz ściśle współpracujący ze stowarzyszeniem 

                                           CZŁONKOWIE ZARZĄDU  KLUBU  S i  S PLUS w Różankach. 

           Gościem specjalnym   wczorajszego PODSUMOWANIA   był

                          zastępca Wójta Gminy Kłodawa PAN  ANDRZEJ  KWIATKOWSKI.

Prezes  Stowarzyszenia NASZE  RÓŻANKI  - Bożena Adamczak  zaprezentowała sprawozdanie z realizacji  zadań, które były wykonywane  w poszczególnych miesiącach roku 2022. Nasza działalność była obszerna i różnorodna, odbywała się w różnych obszarach :

         gospodarczym,  historycznym, patriotycznym, kulturalnym, informacyjno - oświatowym, prozdrowotnym.

  Działania te kontynuowane będą w nadchodzącym, nowym roku - 2023.

Zgodnie z głównym założeniem naszego STATUTU będziemy w dalszym ciągu działać na rzecz dobra wspólnego  MIESZKAŃCÓW  RÓŻANEK.

     Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych zadań w roku 2022 zamieścimy w oddzielnym artykule.

                                                                                                                  Bożena  Adamczak