Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

HISTORIA POWOJENNYCH RÓŻANEK - ciąg dalszy

 

Archiwalne   dokumenty  informują, iż   Osada  STOLZENBERG    -  dzisiejsze  RÓŻANKI  -  powstała w 1335 roku.

W wieku X i XI  tereny  obecnej zachodniej Polski  zamieszkiwały plemiona  polskie - POLANIE.

Od wieku XII do roku 1945   ziemie te należały do Niemców.

    Obecna  nazwa naszej miejscowości wywodzi się od nazwiska pierwszego WÓJTA kierującego naszą wsią   - pana Czesława    RÓŻAŃSKIEGO.   

 

           DAWNE  ( przedwojenne) ULICE  

                                   Różanek otrzymały nazwy pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku.

     Są to ulice:

     NIEPODLEGŁOŚCI  , która ma pięć tzw.  dróg bocznych:

                 *do OSP,

                * do Przedszkola,

                * do  K -22,

                * do  Cmentarza,

                * do gruntów  rolnych.

         LIPOWA,     KASZTANOWA,

                 DĘBOWA,     WIŚNIOWA,

                                            OSIEDLE  PARKOWE,

                                                                  SPORTOWA,

                                                                                 GORZOWSKA,

                                                                                                    OGRODOWA.

 

                                                  ULICE   NOWE ( POWOJENNE):

      SZKOLNA, ZIELONA,  BRZOZOWA, 

         KWIATOWA

           LEŚNA,  SOSNOWA,

              SREBRNA,  ZŁOTA,  BRATKOWA,

                  KLONOWA

                      MIODOWA,  TĘCZOWA,

                           MAGNOLIOWA,  RÓŻANA,

                              KONWALIOWA

 

                                         PIERWSI     OSADNICY    RÓŻANEK - nazwiska  RODZIN, bez imion

        ( porządek alfabetyczny)

P.P.

      BARSABOWIE,   BOSCY,  BOROWIAKOWIE,  BOŻKOWIE,

     CIEŚLIŃSCY,  DĄBKOWIE,

     GRABOWSCY,  GÓRSCY,

    JAHOŁKOWSCY,  JANKIEWICZOWIE,  JANASZAKOWIE,  JELEŃSCY,

    KAŚKÓW, KORZENIOWIE,  KRAWCZYKOWIE,  KULENIOWIE, KUŚWIKOWIE,

    LAJBLICHOWIE,  LEWANDOWSCY, 

    MACIUSOWICZOWIE,  MATYJASIAKOWIE,  MĄKOWSCY,  MIODUSZEWSKI, MISZCZYKOWIE,  MODRZEJEWSCY,        MOTYKOWIE,  MUSIAŁOWIE,

    NIEDZWIECCY, NOWAKOWIE, 

    OLADOWSCY,

   PAPRZYCCY,  PODSIADŁOWIE,  PONIATOWSCY,  POTOCCY, PROKOPÓW,

   RÓŻAŃSCY,  RYDZAJOWIE,  RZĄDKOWSCY,

   SŁOBODZIANOWIE,  SOBCZAKOWIE,  SROKOWIE,  STASZAKOWIE,  SZURPICCY,  SKRZYPCZAKOWIE, 

   TARASEWICZOWIE, 

   WARDZIAKOWIE, WIECZORKOWIE,  WIĘCKOWSCY,  WIŚNIEWSCY,  WOJCIECHOWSCY,  WOLICHOWIE,  WOLNIEWICZOWIE,

    ZADARNOWSCY,  ŻUBERKOWIE.

 OBECNIE

     mieszkają  w Różankach:   Pani  MARIA   TESZBIR z d. BOSKA,

                                                       Pan    JERZY   JAHOŁKOWSKI,

                                                       Pani   TERESA   NIEMYSKA z d.  NIEDZWIECKA,

                                                       Pan    ANTONI    NIEDZWIECKI,

                                                       Pani   PELAGIA MOTYK ( w domu opieki pod Gorzowem )

 

 

 

 

 


 

 

  

            

              

    

 

 

 

Pogoda