Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

NOWY ZARZĄD STOWARZYSZENIA - 2022

 

STOWARZYSZENIE    NASZE   RÓŻANKI   podsumowało  dwuletnią kadencję:  marzec 2020  - marzec 2022

 wczoraj,   25. marca 2022 roku,

                                           na       ZEBRANIU  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYM.  

       SPRAWOZDANIE   MERYTORYCZNE  I  FINANSOWE  za minioną kadencję  przedstawiła dotychczasowa prezes Stowarzyszenia  Bożena Adamczak. Podkreśliła wielką  stratę, jaka dotknęła Stowarzyszenie :

         w roku 2020 ODSZEDŁ  NA  ZAWSZE  CZŁONEK - ZAŁOŻYCIEL, KOLEGA    RYSZARD  POPIEL

                a w roku 2021 -  także CZŁONEK  ZAŁOŻYCIEL, KOLEGA  WIESŁAW  GÓRSKI.

Obaj KOLEDZY byli bardzo aktywnymi  CZŁONKAMI  ZARZĄDU  STOWARZYSZENIA    od roku   2011  (założenie  st. Nasze Różanki)  do ostatnich chwil swego życia.   Kolega  RYSIU  POPIEL był wieloletnim vice prezesem  Stowarzyszenia a Kolega WIESIU  GÓRSKI  wieloletnim  sekretarzem Stowarzyszenia.

       W SPRAWOZDANIU   zawarte były opisy działań Stowarzyszenia  w sferach: społecznej, gospodarczej, kulturalnej i patriotycznej dla dobra  naszej wsi i gminy.

       Podkreślona została bardzo silna współpraca  z Klubem Seniora  i Senior Plus w Różankach.

Obecni  na Zebraniu Walnym  Członkowie Stowarzyszenia NASZE  RÓŻANKI  jednogłośnie  przyjęli 

    SPRAWOZDANIE   MERYTORYCZNE  I FINANSOWE  Stowarzyszenia w kadencji:  marzec 2020 - marzec 2022.

Zarząd  Stowarzyszenia uzyskał     jednogłośnie  ABSOLUTORIUM  za minioną kadencję.    

WYBRANY  ZOSTAŁ 

                    NOWY    ZARZĄD  STOWARZYSZENIA:

                   BOŻENA    ADAMCZAK     -    prezes

                   ANDRZEJ   DERA               -     vice prezes

                   SŁAWOMIR   RADECKI    -     vice  prezes

                  JADWIGA   GRACZYK       -     sekretarz       

                  GERARD       GRACZYK      -      członek

                  JAN               KUKLA            -        członek 

                  WIESŁAW     MOTYK          -       członek

 Zebranie   WALNE  określiło   KIERUNKI   PRACY   na najbliższą kadencję2022 - 2024.

CDN

      

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cdn

 

  

Pogoda