Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

UROCZYSTE SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA "NASZE RÓŻANKI" - 12.11. 2021

 

Pod koniec 2011 roku  powstało Stowarzyszenie   "NASZE   RÓŻANKI" w celu działania na rzecz dobra wspólnego   mieszkańców naszej miejscowości.    Pierwszy  cel szczegółowy, który postanowiło zrealizować  stowarzyszenie był bardzo ambitny, wyjątkowo trudny  i  drogi ale potrzebny dla naszej wsi:

   UDROŻNIENIE    ROWÓW  MELIORACYJNYCH   I   PRZEPUSTÓW  POD  DROGAMI    W   RÓŻANKACH .

         To wielkie zadanie udało się nam zrealizować dzięki:

          *   wielkiej DETERMINACJI i PRACY  członków stowarzyszenia,

         *   pomocy Urzędu Gminy w Kłodawie,

         *   pomocy  ówczesnego   Sołtysa,

         *  działań  OSP w Różankach.

         Odbudowanych zostało 6 km rowów melioracyjnych  i 22 przepusty pod naszymi drogami. 

      Realizacja zadania   trwała prawie trzy lata  ale zakończyła się spektakularnym, historycznym sukcesem. Najbardziej niebezpieczny odcinek, łączący  rów leśny z rowem opaskowym  wiejskim, został odbudowany  pierwszy raz  od czasów przedwojennych.

                                                                 #

        Wczoraj, 12.listopada 2021 roku,   członkowie Stowarzyszenia  NASZE RÓŻANKI gościli  na uroczystym, okolicznościowym  SPOTKANIU :

    Europoseł  Panią ELŻBIETĘ   RAFALSKĄ,

    Wójta Gminy Kłodawa Panią ANNĘ  MOŁODCIAK,

   Proboszcza Parafii Różanki ks.  TOMASZA  DOBROWOLSKIEGO.

                                         #

  Dyskutowaliśmy    także  o

         innych   zadaniach   wykonanych  przez NASZE   RÓŻANKI  na rzecz naszej wsi.

    Oto przykłady:

*
ustawiczne monitorowanie i wnioskowanie o koszenie i  konserwowanie  rowów melioracyjnych w Różankach,

*

remont ulicy Kasztanowej- nakładka asfaltowa, podsypanie nakładki, wykonanie zjazdów do posesji,

*

protesty w sprawach projektów  lokalizacji niebezpiecznych ,uciążliwych  dla mieszkańców   zakładów  w okolicy Różanek,

*

współpraca  z Klubem Seniora i Klubem Senior Plus w Różankach,

*

tworzenie PROJEKTÓW  w celu pozyskania środków na prowadzenie zajęć rehabilitacyjno - zdrowotnych  oraz edukacyjnych i turystycznych,

*

budowanie i pielęgnowanie  RÓŻANKOWSKICH   MIEJSC  PAMIĘCI.

 

           W drugiej części SPOTKANIA  -

przygotowaliśmy propozycje zadań do wykonania  w nadchodzącym 2022 roku.

 Członkowie - ZAŁOŻYCIELE  STOWARZYSZENIA   i inni  wyróżniający się  w pracy KOLEDZY otrzymali z rąk Wójta Gminy Kłodawa - Pani Anny Mołodciak

                                           DYPLOMY  I WYRÓŻNIENIA

                                                                           za

              PRACĘ   DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW RÓŻANEK w latach 2011 - 2021

 

          BARDZO     DZIĘKUJEMY!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda