Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

WYNIKI KONKURSU OFERT W GMINIE KŁODAWA

 

Rozstrzygnięty  został OTWARTY  KONKURS  OFERT

        NA  REALIZACJĘ  ZADANIA  PUBLICZNEGO

                            W ROKU 2021.

 Do KONKURSU  przystąpiły m.in.

kluby sportowe  z Różanek:

  WKS :" RÓŻA"  RÓŻANKI,

LUKS  "JUNIOR"  RÓŻANKI

oraz

  STOWARZYSZENIE  " NASZE  RÓŻANKI".

W sumie wpłynęło 13 ofert, z tego 2 zostały wycofane.

Na 11 złożonych prawidłowo ofert WÓJT GMINY  KŁODAWA  rozdysponowała 110.000,00 zł.

Natomiast organizacje  złożyły oferty na łączną kwotę 263.758,00 zł.

WKS "RÓŻA" RÓŻANKI otrzymał 38.000,00 zł,

LUKS  "JUNIOR" otrzymał  7.500,00 zł,

STOWARZYSZENIE " NASZE  RÓŻANKI" otrzymało  1.000,00 zł. na

"ZAJĘCIA   REKREACYJNE  DLA  SENIORÓW".

 Konkurs OFERT  został rozstrzygnięty w dniu 26.lutego 2021 roku w Kłodawie.

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Pogoda