Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

ODSŁONIĘCIE POMNIKA NAGROBNEGO ŻOŁNIERZA spod MONTE CASSINO śp JANA KULESZY

 

Niecodzienna   uroczystość patriotyczna na Cmentarzu Komunalnym w Różankach związana z odsłonięciem pomnika nagrobnego dla naszego mieszkańca (w latach 1959 - 1978), bohatera walczącego o Monte Cassino, Kawalera Orderu Virtuti  Militari,  śp JANA  KULESZY,  zgromadziła wielu naszych  Mieszkańców  oraz Gości. 

        Pięknie wystąpili  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Różankach, którzy zaprezentowali okolicznościowy wiersz  (przygotowanie  Pani Anna Depta - nauczyciel historii)

oraz

    wyciskającą    łzy   pieśń   -   "Czerwone maki"...z udziałem  Pani Marii Chowańskiej ( nauczyciel wychowania muzycznego).

       Poczet  Sztandarowy Szkoły i galowe stroje uczniów nadały uroczystości  nastrój powagi i wzruszenia.

        Przy grobie BOHATERA  walczącego o MONTE  CASSINO symboliczną wartę zaciągnęli nasi wspaniali

                                      JUNACY z OSP w Różankach.

     Po Hymnie Państwowym, krótkie wspomnienie o JANIE  KULESZY  przedstawiła

             prezes Stowarzyszenia " Nasze Różanki" - Bożena Adamczak

podkreślając przesłanie  uroczystości -

              ocalenie od zapomnienia historii  tych, którzy walczyli  o  wolność i niepodległość  naszej Ojczyzny,

                              historii pierwszych osiedlonych, historii Dziadków i Rodziców, historii naszej Małej Ojczyzny.

( treść  wspomnienia - w oddzielnym artykule)

         Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak   ze wzruszeniem  zwróciła się do zgromadzonych z apelem o szacunek do przeszłości, o  pielęgnowanie naszych korzeni, o aktywną postawę patriotyczną naszych młodych mieszkanców.

   Podziękowała członkom Stowarzyszenia " Nasze  Różanki" za cenną inicjatywę uhonorowania

                                                             ŻOŁNIERZA - BOHATERA

 Okolicznościową  modlitwę za spokój duszy śp. Jana Kuleszy odmówił Proboszcz Parafii Różanki - Ks. Dariusz Chmist.

     Symbolicznego ODSŁONIĘCIA pomnika dokonali: Wójt Pani Anna Mołodciak, Sołtys i vice prezes stowarzyszenia "Nasze Różanki"Pan Sławomir  Radecki, żona drugiego vice prezesa stowarzyszenia Pani Teresa Dera, Opiekująca się grobem Pani Sabina Dera , nasza dostojna Mieszkanka  Pani Anastazja Toporowska.

   Wójt Gminy Kłodawa, Stowarzyszenie" Nasze Różanki" i Sołtys ufundowali  pamiątkową statuetkę

                     i dyplom z podziękowaniami  Pani Sabinie  Dera za długoletnią opiekę na grobem śp. Jana Kuleszy .

Na uroczystości obecny był wykonawca pomnika Pan Lech Sampolski, właściciel zakładu kamieniarskiego z Kłodawy.

Na zakończenie Sołtys - Pan Sławomir Radecki przypomniał, jakie cele przyświecały  idei  budowy

                                        POMNIKA  NAGROBNEGO  NASZEMU  MIESZKAŃCOWI

                                                KAWALEROWI ORDERU  VIRTUTI  MILITARI

równocześnie wskazał miejsce pochówku innego żołnierza Armii Andersa Ś.P ANTONIEGO  KORZENIA

                                                      ŚP.  JANOWI   KULESZY.

 

Po uroczystości na cmentarzu , organizatorzy zaprosili  wszystkich na spotkanie do świetlicy wiejskiej.

        Za pomoc w realizacji zadania

Stowarzyszenie  NASZE  RÓŻANKI

uprzejmie  dziękuje:

Wójtowi Gminy Kłodawa,

Sołtysowi Wsi Różanki,

Dyrektorowi, Nauczycielom i Uczniom  SP w Różankach,

Dyrektorowi GOK w Kłodawie

 Kierownik Referatu Organizacyjnego UG w Kłodawie i OSP w Różankach,

Zarządowi Klubu Seniora w Różankach

Za udział w uroczystości

dziękujemy

Radnym Powiatu Gorzowskiego,

Radnym Gminy Kłodawa z Różanek,

Dyrektor Publicznego  Przedszkola  w Wojcieszycach i Różankach,

Dyrektor Studium Medycznego w Gorzowie Wlkp,

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wlkp,

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie,

Sołtys Wsi Rybakowo.

Stowarzyszenie "Nasze Różanki" składa

SZCZEGÓLNE  PODZIĘKOWANIA   MIESZKAŃCOM  RÓŻANEK ,

                                    KTÓRZY  PRZYBYLI  NA  CMENTARZ,  BY ODDAĆ  HOŁD

                                                        BOHATEROWI...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cdn

 

 

Pogoda