Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

MIĘDZYPOKOLENIOWY KONKURS PLASTYCZNY O FLADZE EUROPEJSKIEJ

 

Konkurs  plastyczny  o  FLADZE  UNII  EUROPEJSKIEJ to jedno z  zadań realizowanych przez  STOWARZYSZENIE   "NASZE  RÓŻANKI" i KLUB  SENIORA  w Różankach w  ramach Projektu 

         "  MŁODOŚĆ  PRZYCHODZI  Z  WIEKIEM.  AKTYWNY  SENIOR  TO  ZDROWY  SENIOR".

       Do naszej świetlicy przyszli wczoraj, t.j. 17.10.2019, SENIORZY ( BABCIE i  DZIADKOWIE)  ze swoimi  WNUKAMI, by uczestniczyć  w   MIĘDZYPOKOLENIOWYM   KONKURSIE na temat FLAGI  UNII  EUROPEJSKIEJ.

Patronat  honorowy   nad wydarzeniem objęła  Wójt  Gminy  Kłodawa Pani Anna  Mołodciak a pomocy  w  jego  organizacji   udzielił Gminny  Ośrodek Kultury oraz Świetlica  Wiejska w Różankach.

ETAPY   SPOTKANIA   KONKURSOWEGO

I - Ogólna  informacja o fladze UE - symbolika, znaczenie, twórca.

II -  Podanie  tematu i zasad wykonywania zadań konkursowych.

III - Wspólne międzypokoleniowe ustalenia na temat nowego projektu flagi UE.

IV - Samodzielna praca dzieci (wnuków) - indywidualne  wykonywanie projektu flagi UE.

V - Wystawa i ocena poszczególnych prac.

VI - Wręczenie wyróżnień i nagród.

VII - Wspólne biesiadowanie przy słodyczach.

CDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cdn

cdn

 

Pogoda