Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM...

 

Pod koniec czerwca b.r. została zawarta UMOWA

pomiędzy

URZĘDEM  MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA  LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze

a STOWARZYSZENIEM  NASZE  RÓŻANKI z siedzibą w Różankach, której celem jest realizacja zadania publicznego pod tytułem:

     "MŁODOŚĆ  PRZYCHODZI   Z WIEKIEM - AKTYWNY  SENIOR  TO  ZDROWY  SENIOR" .

                                         HARMONOGRAM   DZIAŁAŃ:

1. Konkurs  "  FLAGI   UNII  EUROPEJSKIEJ" -  pażdziernik  2019.

2. Wyjazd do  FILHARMONII  GORZOWSKIEJ - wrzesień/ pażdziernik 2019.

3.  Wyjazd do OGRODU   DENDROLOGICZNEGO - wrzesień/ pażdziernik 2019.

4. Promocja zadania - czerwiec - pażdziernik 2019.

Zadanie publiczne zakończone będzie 15. 12. 2019.

 Do udziału  w realizacji zadania  zaproszeni są CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA  " NASZE  RÓŻANKI" oraz  SENIORZY  Z  KLUBU  SENIORA  w Różankach.

Koszty związane z wykonywaniem poszczególnych działań pokryje Stowarzyszenie" NASZE RÓŻANKI" z funduszy uzyskanych  z  LUBUSKIEGO  URZĘDU   MARSZAŁKOWSKIEGO oraz  środków własnych.

      OPIS    DZIAŁAŃ:

1. KONKURS   FLAGI  UNII  EUROPEJSKIEJ.

    Organizacja i przygotowanie konkursu międzypokoleniowego z okazji rocznicy wejścia Polski do Unii  Europejskiej p.t. FLAGA  UNII EUROPEJSKIEJ.

    Planuje się, że udział weżmie ok 40 osób :  SENIORZY i  ICH   WNUK  oraz  zaproszeni goście - przedstawiciele Urzędu Gminy Kłodawa, Starostwa Powiatowego w Gorzowie  Wlkp,  Urzędu Marszałkowskiego.

    Przewidziane nagrody dla wszystkich uczestników.  Rozstrzygnięcie konkursu - pażdziernik 2019.

2. WYJAZD  DO  FILHARMONII  GORZOWSKIEJ.

Akcja informacyjna i nabór uczestników na wyjazd. Zakup biletów, wynajem autokaru dla 40 osób. Termin III - IV kwartał  kwartał 2019.

3. WYJAZD DO   OGRODU  DENDROLOGICZNEGO.

  Ustalenie warunków przewozu uczestników od Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, zakup biletów, zorganizowanie wyżywienia podczas wycieczki  - obiadu.

   Akcja informacyjna i nabór uczestników na wyjazd. Ilość uczestników - 40 osób. III - IV kwartał 2019.

4. PROMOCJA  PROJEKTU.

Wszelkie działania mające na celu rozpropagowanie zadania publicznego : plakaty, informacje na stronach internetowych, zaproszenia itp. zawierać będą logo Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego.

                                                                                                                                                               Bożena Adamczak

 

 

 

Pogoda