Klub Seniora

Najbliższe plany Zarządu Klubu Seniora w Różankach

 

Dzisiaj (dnia 28 maja 2013 roku) odbyło się robocze spotkanie  Zarządu KLUBU  SENIORA  w  RÓŻANKACH ,na którym Przewodnicząca Klubu, Pani Irena Wieczorek przedstawiła informacje z posiedzenia Zarządu Gminnego Klubu Seniora w Kłodawie. Różankowski Zarząd opracował plan pracy na najbliższy okres tzn, do końca roku 2013. Ustalono, że pod koniec czerwca zorganizowane zostanie  zebranie, na które zaproszeni zostaną wszyscy chętni SENIORZY z Różanek. Poza tym, w październiku, odbędzie się tradycyjna uroczystość z okazji Dnia Seniora a w okresie Bożego Narodzenia -Spotkanie Opłatkowe. Obecny Zarząd liczy na współpracę wielu nowych Seniorów, szczególnie tych młodszych, którzy chcieliby zaangażować się w aktywne działania. Ciekawe pomysły dalszej pracy  Klubu zaprezentowały Panie: Renata Bondar, Marianna Bednarczyki i Bogumiła Szawiel. W dzisiejszym spotkaniu wzięły także udział Panie: Bożena Jahołkowska i Janina Borończyk. Z ramienia Rady Sołeckiej obecna była P. Bożena Adamczak.

 

 

Pogoda