Klub Seniora

Zarząd Klubu Seniora w Różankach

 

Pani Irena Wieczorek - przewodnicząca,

Pani Bożena Jahołkowska - wiceprzewodnicząca,

Pani Janina Borończyk - członek,

Pani Renata Bondar - członek,

Pani Marianna Bednarczyk - członek,

Pani Bogumiła Szawiel - członek.

    Z ramienia Rady Sołeckiej, pracę Klubu Seniora w Różankach wspomaga członek Rady Sołeckiej - Bożena Adamczak.

      Działania Klubu Seniora w Różankach:

*  organizowanie Dnia Seniora w Tygodniu Seniora (pażdziernik),

*  organizowanie spotkania opłatkowego (grudzień lub styczeń),

*  pomoc Seniorom w różnych sytuacjach życiowych(socjalna, prawna,inna w miarę potrzeb),

*  odwiedziny Seniorów w domach  ( w przypadku osób chorych),

*  możliwość udziału w uroczystościach i imprezach gminnych np. w wycieczkach org. przez Zarząd Gminny

   Klubu Seniora.

                  

Pogoda