Klub Seniora

NA 100 - NYCH URODZINACH U PANI BARBARY RZĄDKOWSKIEJ

 

Wyjątkowe URODZINY  naszej  NAJCENNIEJSZEJ   MIESZKANKI - Pani   BASI   RZĄDKOWSKIEJ 

      świętowaliśmy w minioną  sobotę, t.j. 10 marca 2018 r.  Było to wydarzenie piękne, wzruszające, pierwsze w historii Różanek. Honorowy patronat nad uroczystością ( także finansowy i artystyczny) objęła Wójt Gminy  Kłodawa

  Pani Anna Mołodciak.

     Nasza JUBILATKA przybyła w towarzystwie swoich TRZECH  CÓREK: ALEKSANDRY, HELENY I  KRYSTYNY

                       oraz ich MĘŻÓW.

  Obecnych było  wielu  mieszkańców  naszej wsi ( ok. 100) a pewnie byłoby ich więcej gdyby świetlica mogła więcej osób pomieścić.  Za udział w  uroczystości uprzejmie  dziękujemy ks. Proboszczowi Dariuszowi  Chmistowi.

       Dostojnej  Jubilatce  życzenia (m.in.)  składali:

Wójt Gminy Kłodawa w imieniu wszystkich mieszkańców  Gminy,

Sołtys  i przedstawiciele Rady Sołeckiej w imieniu wszystkich mieszkańców Różanek,

Wicemarszałek  Województwa  Lubuskiego,

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  i  Radni z Różanek,

Przewodniczący Rady Parafialnej,

Dyrektor GOK, Instruktor i dzieci ze  świetlicy wiejskiej w Różankach,

Przewodniczący Gminnych Klubów Seniora,

indywidualnie Mieszkańcy Różanek.

Odczytane zostały  LISTY  GRATULACYJNE, w tym od PREMIERA RZĄDU RP - Pana  Mateusza Morawieckiego.

Był wspaniały TORT  URODZINOWY, wiele serdecznych  TOASTÓW oraz  smakowity obiad.

Był też   krótki  RYS  ŻYCIA  Pani  BASI     w postaci  PREZENTACJI przygotowany przez p. Bożenę Adamczak.

Bardzo atrakcyjny  program  artystyczny przygotował  dyrektor GOK  - Pan Jarosław Pikuła.

Pięknie zaśpiewali: P.P.   Marysia  Chowańska,  Jadwiga Puchała, Wojtek Kazimierczyk i dyr. Jarosław Pikuła.

Dziękujemy Wykonawcom za wzruszające, sentymentalne przeżycia artystyczne.

Przy okazji wspaniałego JUBILEUSZU - wszystkie Panie obecne na uroczystości otrzymały kwiatki z okazji Dnia  Kobiet.

Zadbała o to Rada Sołecka Wsi Różanki. 

Biografia PANI  BASI   RZĄDKOWSKIEJ   będzie  w oddzielnym artykule.

 

CDN

 SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

za pomoc w organizacji uroczystości:

P.P.

B. SZAWIEL,

G. MAJEWSKIEJ,

S. i E. RADECKIM,

A. i E. KOPCIOM,

Z. MYDŁOWSKIEMU,

M. JAHOŁKOWSKIEJ,

A. i A. JACKOWSKIM,

G. ZMÓRZYŃSKIEJ,

D. GRZEGOCKIEJ,

H.  TOPOROWSKIEJ,

W. TOPOROWSKIEJ,

D. TOPOROWSKIEJ,

J. TOPOROWSKIEJ.

 

 

 

 

 

 

Pogoda