Klub Seniora

SPOTKANIE ZARZĄDU KLUBÓW SENIORA - 2018.

 

Dzisiaj, t.j. 23.01.2018 r. - pierwszy raz w nowym roku - obradował Zarząd Klubów Seniora Gminy Kłodawa. Jak zawsze obecna była Wójt Gminy Kłodawa Pani - Anna Mołodciak i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Pan Jarosław Pikuła.

  Szczególnymi  Gośćmi spotkania  były: Poseł na Sejm RP - Pani Krystyna Sibińska i Kierownik Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego - Pani Izabela Piotrowicz.

  Obrady  poprowadził Przewodniczący Zarządu - Pan Stanisław Dreger.

Przeanalizowano:

program imprez dla seniorów w roku 2018,

realizację środków budżetowych w roku 2017,

podział środków budżetowych na rok 2018.

Główne imprezy:

* KŁODAWSKA  MAJÓWKA - udział - 19.05.18,

* WYCIECZKA  NA LUBELSZCZYZNĘ: PUŁAWY, KAZIMIERZ DOLNY, ZAMOŚĆ - 03 -07 września 2018,

* SPOTKANIE INTEGRACYJNE  W  LIPACH - 22 - 24.06.2018,

* GMINNY  DZIEŃ  SENIORA - 13.10 2018.

Poseł na Sejm RP Pani KRYSTYNA  SIBIŃSKA przedstawiła programy dla seniorów, w tym możliwości  dofinansowania działalności, oferty zdrowotne i rekreacyjne.

Kierownik Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Pani IZABELA  PIOTROWICZ także zachęcała do wzięcia udziału w programach  marszałkowskich: BIAŁEJ  NIEDZIELI - 27.01.2018 - przychodnia  przy ul. Dworcowej,

PIKNIKU  ZDROWIA - 10.06.2018.


 

Pogoda