Klub Seniora

Sprawozdanie z pracy Klubu Seniora w roku 2015.

 

 

Zarząd Klubu Seniora w Różankach przygotował sprawozdanie z pracy w roku 2015,

które przedstawi na spotkaniu przewodniczących  gminnych klubów seniora w dniu 22.02.2016 roku

                          w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłodawie.

 

 

                                              SPRAWOZDANIE

                 Z  DZIAŁALNOŚCI  KLUBU  SENIORA  W  RÓŻANKACH

                                           W  ROKU  2015.

 

                                        SKŁAD  ZARZĄDU:

1.      Irena Wieczorek – przewodnicząca,

2.      Bożena Jahołkowska,

3.      Maria Teszbir,

4.      Janina Borończyk,

 

                    W 2015 roku do prac Zarządu aktywnie włączyły się:

 

 1. Bogumiła Szawiel,

 2. Grażyna  Majewska,

 3. Sabina Dera,

 4. Krystyna Stasiak.

 

     Z ramienia Rady Sołeckiej w Różankach, w realizacji zadań Klubu,

            pomaga Bożena Adamczak  -  od roku 2006.

 

   Klub Seniora w Różankach skupia ok. 130 osób, w tym po 80 roku życia ok. 20 osób.

 

                                        Działania w roku 2015.

 

 1. Odwiedziny w domach Pań  80+  z okazji Dnia Kobiet 2015.

Złożenie życzeń i wręczenie paczek ze słodyczami ( sponsor Rada Sołecka

                             w Różankach).

 1. Zorganizowanie uroczystego spotkania dla Pań z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet – poczęstunek, występy artystyczne oraz zabiegi kosmetyczne.

 

 1. Zorganizowanie spotkania z promotorem zdrowia ( Panią Beatą  Majchrzak) – prezentacja na temat chorób układu moczowego.

 

 1. Zorganizowanie drugiego spotkania w ramach promocji zdrowia ( cukrzyca

           i nadciśnienie) – prowadząca P. Beata  Majchrzak

 

 1. Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Seniora  październik 2015 rok.

 Zarząd przygotował  poczęstunek i program artystyczny.

 

 1.  Udział w spotkaniach  informacyjnych i naradach przewodniczących klubów organizowanych przez Zarząd Gminnych Klubów Seniora w Kłodawie.

 

 1. Uczestniczenie członków Klubu Seniora w wycieczce turystycznej zorganizowanej przez Zarząd Gminnych Klubów Seniora.

 

 1. Aktywny udział w  gminnym spotkaniu członków poszczególnych klubów seniora w Lipach.
 2. Udział w Wigilii Gminnej - Różanki 2015.
 3.  Uczestniczenie w  ostatnich pożegnaniach Seniorów z Różanek.
 4.  Współpraca Zarządu Klubu Seniora z Wójtem Gminy Kłodawa i Zarządem Gminnych Klubów Seniora w Kłodawie oraz:

 

  • Radą Sołecką w Różankach,
  • Świetlicą Wiejską w Różankach,
  • Radą Parafialną w Różankach,
  • Przedszkolem w Różankach,
  • Zespołem Szkół w Różankach,
  • Stowarzyszeniem” Szkolna Rodzina”,
  • Zespołem wokalno – muzycznym „Róży  Kwiat”,
  • Radnymi Rady Gminy Kłodawa z Różanek,
  • Kołem łowieckim „Wilk”.

 

 

 

opr. Bożena Adamczak                                                Przewodnicząca – Irena Wieczorek

 

 

 

Różanki, luty - 2016 r.

Pogoda