Klub Seniora

Trochę Starsza Młodzież na Spotkaniu Noworocznym

 

       Pomimo niesprzyjającej pogody,  RÓŻANKOWSKA  " TROCHĘ  STARSZA  MŁODZIEŻ"  nie zawiodła!

        Bardzo się cieszymy, że ponad 100 osób przybyło do sali wiejskiej, by posłuchać i pośpiewać przepiękne polskie kolędy i pastorałki.


 

 Gościem   uroczystości  była     WÓJT  GMINY  KŁODAWA  -  PANI  ANNA  MOŁODCIAK

a także DYREKTOR  PRZEDSZKOLA - PANI  JOANNA  GRYMUZA.

Nie zawiedli nasi wiejscy AKTYWIŚCI:

  Sołtys - Pani Agata Jackowska,

Członkowie Rady Sołeckiej - Pani Beata Majchrzak i Pan Ryszard Popiel,

Przewodniczący Rady Parafialnej - Pan Andrzej Dera.

Obecne były przewodniczące Klubów Seniora :

      ze Zdroiska - Pani Danuta Cieśla, 

      z Wojcieszyc -  Pani Jadwiga Szugżdzinis

     i z Różanek - Pani Irena Wieczorek.

   NIE  ZAWIODŁA  TAKŻE  GRUPA  BARDZO  AKTYWNEJ  MŁODZIEŻY Z RÓŻANEK, która przygotowała  swojskie jadło,  wystrój sali i dekorację stołów.

      GRAŻYNKA  I  WOJTEK,

       BOGUNIA SZAWIEL,

       SABINA DERA,

       KRYSIA STASIAK.

Za pomoc w pracach organizacyjnych dziękujemy Sołtys - Pani Agacie Jackowskiej

            i Instruktor - Pani Marioli Jahołkowskiej

0raz

PRZEWODNICZĄCEJ  RADY  RODZICÓW  przy Przedszkolu w Różankach - PANI  KATARZYNIE  STASIAK.

Panu ARTUROWI  JACKOWSKIEMU bardzo uprzejmie dziękujemy za przygotowanie NAGŁOŚNIENIA

i czuwanie nad jego prawidłowym działaniem.

 

SPONSOREM  TOASTU  NOWOROCZNEGO  BYŁA  WÓJT  GMINY  KŁODAWA  PANI  ANNA  MOŁODCIAK.

W swoim przemówieniu NOWOROCZNYM, oprócz tradycyjnych życzeń, Pani Wójt  wskazała zadania, które będą wykonane w Różankach w roku 2016:

* REMONT  ULICY  NIEPODLEGŁOŚCI - BOCZNEJ ( nakładka asfaltowa) - od świetlicy do drogi krajowej nr 22,

* wykonanie PARKINGU na placu przy świetlicy,

* REMONT  ULICY  ZIELONEJ- część od strony ulicy Szkolnej,

* REMONT CZĘŚCI DROGI NA OSIEDLU  PARKOWYM,

* remont  DROGI  DO  WOJCIESZYC ( przynajmniej część),

* montaż nowych PUNKTÓW  ŚWIETLNYCH.

 

         W imieniu ORGANIZATORÓW   za przybycie na SPOTKANIE 

                            podziękowała P. Bożena Adamczak.

Składając  ŻYCZENIA  NOWOROCZNE  WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI

    WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM  RÓŻANEK  I   GOŚCIOM

przypomniała INWESTYCJE, KTÓRE ZOSTAŁY  ZREALIZOWANE W NASZEJ WSI w ROKU  2015.

                          DROGI:

* REMONT  DROGI  DO  PRZEDSZKOLA ( Niepodległości - boczna)- położenie nakładki asfaltowej,

* REMONT  DROGI  KWIATOWEJ - wykonanie nakładki asfaltowej,

* REMONT  DROGI   LIPOWEJ - część gminna; wykonanie nakładki asfaltowej,

* REMONT  DROGI   SPORTOWEJ - część do Kwiatowej : wykonanie  nakładki asfaltowej,

* REMONT  DROGI    WIŚNIOWEJ  - część od K-22 do skrzyżowania z Myśliwską.

                BUDYNKI

 * ZAKOŃCZENIE  REMONTU  ZABYTKU  SAKRALNEGO - KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO,

*  BUDOWA  BUDYNKU  ZAKŁADU  KOMUNALNEGO przy ulicy  Myśliwskiej,

*  REMONT  PRZEDSZKOLA - MODERNIZACJA  ZAPLECZA SOCJALNEGO,

*  REMONT  WNĘTRZA  SZKOŁY.

        PUNKTY    ŚWIETLNE:

*  SKRZYŻOWANIE  WIŚNIOWEJ Z OS. PARKOWYM,

*  WIŚNIOWA  ZA  KAPLICZKĄ,

*  WIŚNIOWA   W KIER. BOISKA  SPORTOWEGO

        PONADTO:

*  ULICA  LIPOWA - podcięcie gałęzi drzew i  częściowy remont obrzeża nakładki,

*  bieżący remont ulic: Zielonej, Brzozowej, Myśliwskiej, Srebrnej, Niepodległości - przy Kaprysie oraz dróg rolnych,

* PRZEKSZTAŁCANIE STATUSU ULICY  LEŚNEJ.

                           SOLIŚCI  WIECZORU:

*   HANIA  STASIAK,

*   KUBA   OMELUK,

*   PAULINKA   STASIAK,

*   NATALKA  NOWACKA

             ORAZ

*  KIEROWNICTWO  SCHOLI: P. AGATA JACKOWSKA  I    P. RYSZARD  POPIEL,

*  ZESPÓŁ WOKALNO - MUZYCZNY " SERENADA",

*  ZESPÓŁ WOKALNO - MUZYCZNY  "RÓŻY  KWIAT".

                   SPONSORZY:

* WÓJT GMINY  KŁODAWA,

* KLUB   SENIORA  W  RÓŻANKACH,

* SOŁTYS I  RADA SOŁECKA W RÓŻANKACH, 

* STOWARZYSZENIE " SZKOLNA  RODZINA".

 

 HANIA  STASIAK

 

KUBA  OMELUK

PAULINKA  STASIAK

NATALKA  NOWACKA

SERENADA

SERENADA

RÓŻY  KWIAT

OD LEWEJ: SABINKA, GRAŻYNKA, KRYSIA

RÓŻY  KWIAT

AGATKA I WOJTEK

PAN  ARTUR  JACKOWSKI - DZIĘKUJEMY  !

RÓŻY  KWIAT

 

 

 

Pogoda