Klub Seniora

Święto Różankowskich Seniorów

            Tegoroczne święto naszych Seniorów odbyło się 16 pażdziernika w Zespole Szkół w Różankach.  Uroczystość zgromadziła wielu naszych Drogich Mieszkańców, w tym " Młodzież", która po raz pierwszy przybyła na tradycyjne spotkanie. 

                 POWITANIE  SENIORÓW

"DZISIEJSZA  UROCZYSTOŚĆ TO DOROCZNE ŚWIĘTO organizowane w pażdzierniku dla SENIORÓW  Z RÓZANEK I ICH SYMPATYKÓW.

    Nasze   Spotkanie jest podziękowaniem TYM  WSZYSTKIM  MIESZKAŃCOM, którzy swoją młodość i wiek średni oddali NASZEMU  WSPÓLNEMU  DOMOWI  -  RÓŻANKOM.

    Wielu z nas się tutaj urodziło i wychowało. Tutaj, w Różankach ukończyło szkołę podstawową, stąd dalej wyjechało na naukę do szkoły średniej i na studia.

   I wielu z nas tutaj wróciło, do swoich " korzeni".

   A nasi Rodzice byli pierwszymi powojennymi OSADNIKAMI.

To Oni rozpoczęli budowę naszego kochanego, pięknego, wspólnego  DOMU.

Pamiętajmy o naszych ukochanych RODZICACH I  ICH  CIĘŻKIEJ PRACY DLA RÓŻANEK.

Bardzo się cieszymy, że jest wśród nas wciąż młoda i sprawna , chociaż najstarsza wiekiem MIESZKANKA  RÓŻANEK

                                     PANI  BARBARA  RZĄDKOWSKA.

KTÓREJ  W IMIENIU  NAS  WSZYSTKICH ŻYCZĘ  NASTĘPNYCH  STU  LAT!

     Szczególnie  serdecznie witamy Tych z Państwa, którzy są na naszym spotkaniu po raz pierwszy   czyli "MŁODZIEŻ   SENIORSKĄ"

TO  DLA  WAS, NA SPOTKANIE  Z WAMI,  BY WYRAZIĆ  WDZIĘCZNOŚĆ  I  SZACUNEK , PRZYBYLI  NASI  SZANOWNI  GOŚCIE: 

Vicewojewoda Lubuski P. Jan Świrepo,

Starosta Gorzowski P. Józef Kruczkowski,

Wójt Gminy Kłodawa P. Anna Mołodciak,

Przewodniczący Rady Gminy P. Andrzej Legan,

Ks. Proboszcz Bogusław Kaczmarek,

Sołtys Wsi Różanki P. Wiesław Motyk,

Dyrektor Zespołu Szkół w Różankach  P. Elżbieta Pietruszkiewicz,

Przew. Gminnych Klubów Seniora P. Stanisław Dreger,

Przew. Rady Parafialnej P. Andrzej Dera,

Viceprzew. Stowarzyszenia "Szkolna Rodzina" P. Agata Jackowska,

Konsultant Wojewódzki w Zakresie Pielęgniarstwa i Opieki Medycznej - P. Beata Majchrzak

Skarbnik Gminy Kłodawa P. Jadwiga Majewska,

Przew. Klubu Seniora ze Zdroiska P. Danuta Cieśla."

Głównymi BOHATERAMI  uroczystości byli oczywiście  RÓŻANKOWSCY  SENIORZY!!!

Goście złożyli życzenia najbardziej zasłużonym "budowniczym" naszej Małej Ojczyzny. Szczególne życzenia i kwiaty otrzymała najstarsza mieszkanka Różanek Pani BARBARA  RZĄDKOWSKA.

Tradycyjną MINUTĄ  CISZY uczciliśmy PAMIĘĆ TYCH NASZYCH MIESZKAŃCÓW, którzy od nas odeszli w mijającym roku.

Ś.P.  :

P. ANNA  DERA - PIONIERKA RÓŻANEK,

P. KAZIMIERZ KAŚKÓW - PIONIER  RÓŻANEK,

P. STEFANIA  BOŻEK -PIONIERKA RÓŻANEK, 

P. DERA  MARIANNA,

P. ZOFIA TOPOROWSKA,

P. ROMAN  TOPOROWSKI,

P. MARIA STASIŃSKA  - HONKISZ,

P. CECYLIA LASSAK

P.HELENA SZYLAK.

Program uroczystego spotkania obejmował:

poczęstunek,

występy artystyczne,

niespodzianki.

Gwiazdą wieczoru była nasza "Duma" Różankowska - MARYSIA  CHOWAŃSKA. 

Pięknie się także zaprezentowała JOLA  BANICKA.

W repertuarze akordeonowym wystąpił TYMEK GIGOŁA.

Zespół taneczny FEL - X wykonał trzy wesołe tańce.

Piękne podziękowania składamy instruktor świetlicy wiejskiej Pani Marioli Jahołkowskiej za okolicznościową, bardzo gustowną dekorację przyjęcia oraz przygotowanie programu artystycznego ( tańce). 

NIESPODZIANKI:

* loteria WÓJTA GMINY KŁODAWA P. Anny Mołodciak -

(wszystkie losy wygrywały fanty), 

* PREZENTACJA INSTRUMENTÓW i materiałów medycznych - P. Beata Majchrzak - konsultant wojewódzki w zakresie pielęgniarstwa i opieki medycznej -

   (wszyscy chętni otrzymali GLUKOMETRY I INNE MATERIAŁY med.)

* KONKURSY Radnej  Bożeny Adamczak - (odbyło się pięć konkursów z nagrodami).

      Zarząd KLUBU SENIORA w Różankach składa serdeczne  podziękowania za pomoc w organizacji ŚWIĘTA  SENIORA  W RÓŻANKACH:

    * Urzędowi Gminy w Kłodawie,

    * Dyrektor Zespołu Szkół w Różankach Pani Elżbiecie Pietruszkiewicz,

    * Wojewódzkiej Konsultant d.s. Pielęgniarstwa Pani Beacie Majchrzak,

    * Instruktor świetlicy wiejskiej  Pani Marioli Jahołkowskiej,

    *  Państwu Magdalenie i Ryszardowi Popielom (wspaniałe ciasto),

    * Kierownictwu  " Fresh - Market"" w Różankach,

    * P.P. Bożenie i Bogdanowi  Płotnickim ( owoce)

    * Krzysiowi  Jackowskiemu - obsługa nagłośnienia.

 

 

 

 

 

Pogoda