Klub Seniora

Marcowe soptkanie Zarządu Klubu Seniora

          Na marcowym spotkaniu Zarządu Klubu Seniora w Różankach przeduskutowane zostały najbliższ działania Klubu, w tym m.in. organizacja spotkania z okazji Dnia Matki i Ojca.

Przybyły Panie, ktore chcą pracować w zarządzie klubu. Obecne były także: instruktor świetlicy wiejskiej i przedstawiciel Rady Sołeckiej.

 

 

 

Pogoda