Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

Majowa procesja do Kapliczki Fatimskiej

 

To nasza RÓŻANKOWSKA  TRADYCJA  - Procesja , z RÓŻAŃCEM w ręku, do Kapliczki Matki Bożej Fatimskiej. Każdego 13 dnia miesiąca, począwszy od MAJA aż do PAŹDZIERNIKA ( tak się odbywały OBJAWIENIA W FATIMIE w 1917 roku) wierni z naszej wsi, na czele z Proboszczem Księdzem Kanonikiem Bogusławem Kaczmarkiem, idą do Kapliczki, by modlić się o potrzebne dla nas wszystkich łaski. Pięknie przystrojona Kapliczka jest  zasługą przede wszystkim Państwa GENOWEFY I MARKA  MROZÓW oraz Państwa ELŻBIETY I ANTONIEGO  KOPCIÓW. Za prace porządkowe, znicze i  ławeczkę serdecznie Państwu MROZOM dziękujemy! Równie gorące podziękowania składamy Państwu  KOPCIOM za zawsze piękne, świeże kwiaty i znicze.

 

 

 

 

Pogoda