Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

"OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA " - UCZNIOWIE SP W RÓŻANKACH REALIZUJĄ PATRIOTYCZNY PROJEKT

 

 Z inicjatywy   stowarzyszenia   " Nasze   Różanki" - Uczniowie starszych  klas  Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Różankach rozpoczęli realizację

                                         PROJEKTU  "OCALIĆ  OD  ZAPOMNIENIA".

 W dniu 12.10 2022 roku  wykonali piękne zadanie polegające na zapoznaniu się symboliką

                                          RÓŻANKOWSKICH  MIEJSC  PAMIĘCI.

 W tym celu odbyli kształcącą wycieczkę  pod kierownictwem   Nauczyciela HISTORII Pani mgr ANNY  DEPTY

      do naszych historycznych  miejsc.

Informację o idei  i  znaczeniu   naszych RÓŻANKOWSKICH  SYMBOLI

                                      przedstawiła rodowita mieszkanka naszej miejscowości p. Bożena Adamczak ( z d. Więckowska)

 W początkowej części" historycznego"   spaceru uczestniczył  Ks.Wojciech JUREK - Proboszcz Parafii Różanki,

który z wielkim zainteresowaniem  wysłuchał info o dawnych Różankach .

 ( Pierwsze historyczne wzmianki mówią, ze  wieś Stolzenberg  zaczęła  powstawać w latach trzydziestych XIII wieku.)

                                                                 ZA POMOC W REALIZACJI   PROJEKTU   

                                                                 STOWARZYSZENIE  " NASZE  RÓŻANKI"

sklada 

                                                                  serdrczne   PODZIĘKOWANIA;

PANI   ELŻBIECIE   PIETRUSZKIEWICZ - dyrektor SP w Różankach,

PANI   ANNIE   DEPCIE - nauczycielce   historii w SP w Różankach

i WSPANIAŁYM  UCZNIOM  SP w Różankach

 Część I 

Pomnik poświęcony MŁODYM  MIESZKAŃCOM  GMINY  STOLZENBERG  ( obecnie Różanki) , którzy polegli w obronie swojej ojczyzny w czasie I  WOJNY  ŚWIATOWEJ.

Ufundowany  został przez MATKI, które straciły swych młodych SYNÓW.

We wzruszającej sentencji umieszczonej na pomniku czytamy,

iż  został zbudowany z" ŁEZ   MATEK, KTÓRE  STRACIŁY   SWOICH  SYNÓW"...

(Przypomnijmy, że ziemie , na których mieszkamy , od XII wieku do roku 1945 należały do Niemców. Na mocy traktatow podpisanych na koniec II Wojny Światowej, należą do Polski).

 

Marmurową tablicę z tłumaczeniem tekstu z języka niemieckiego na język polski  ufundowało St.NASZE   RÓŻANKI

( 2018 )

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ   II.                                 OBELISK   UPAMIĘTNIAJĄCY

        PIERWSZYCH  OSIEDLEŃCÓW   PRZYBYŁYCH  DO   RÓŻANEK  PO II WOJNIE  ŚWIATOWEJ.

UFUNDOWANY   ZOSTAŁ  Z INICJATYWY   STOWARZYSZENIA " NASZE  RÓŻANKI"

z okazji  100 -   lecia odzyskania  niepodległości przez Polskę.  Szczególną rolę organizacyjną przy realizacji tego zadania odegrał vice prezes  Stowarzyszenia kol. Andrzej  Dera.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wnieśli znaczny wkład finansowy na budowę obelisku.

Patronat honorowy nad budową pomnika  sprawowała Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak,

i  proboszczowie Parafii Różanki : ks. kan. Bogusław Kaczmarek i ks. Dariusz  Chmist.

     Uczniowie  SP w Różankach poznali nazwiska pierwszych osiedlonych w powojennych Różankach oraz wiele innych ciekawostek  dotyczących tego okresu.

   Temat  PIERWSZYCH   OSIEDLONYCH    W  POWOJENNYCH   RÓŻANKACH  będzie   szczegółowiej poruszony w oddzielnym artykule.

 

 

 

 

 

 

 CZĘŚĆ  III

"PAMIĘCI   TYCH, DLA  KTÓRYCH  TA  ZIEMIA  BYŁA   OJCZYZNĄ" .

POMNIK  UFUNDOWANY PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO  RÓŻANEK W CZERWCU   2006 roku ( część górna) z inicjatywy i pod kierunkiem Pani  Beaty  Lawer z pomocą dawnych  przedwojennych mieszkańców Różanek.

Część dolną zaprojektował i współfinansował  Pan Bruno.

W uroczystości odsłonięcia i  poświęcenia pomnika uczestniczyła  duża delegacja  Niemców - dawnych mieszkańców Różanek na czele z ostatnim przedwojennym sołtysem wsi Stolzenberg  - Panem Klausem.

 Pomnik znajduje się w poniemieckiej części  naszego cmentarza komunalnego.
 

 

 

 

 

 

 

  CZĘŚĆ  IV

                       ŻOŁNIERZE   WALCZĄCY  O  MONTE  CASSINO

                            PAN    JAN   KULESZA I   PAN ANTONI   KORZEŃ

 

 PONIŻEJ

UCZNIOWIE  SP W RÓŻANKACH I PANI MGR  ANNA  DEPTA  PRZY  GROBIE  ŚP JANA  KULESZY

 

 

 

 PONIŻEJ 

PRZY  GROBIE   Ś P.  ANTONIEGO  KORZENIA

 

 

 

 NA  CMENTARZU  SPOTKALIŚMY  PANA   JERZEGO   JAHOŁKOWSKIEGO -

JEDNEGO  Z PIERWSZYCH   OSIEDLONYCH  W POWOJENNYCH   RÓŻANKACH

 

 

 

 

 

 

 CDN

 

Pogoda