Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

SZKOŁA PODSTAWOWA w Różankach - ma 70 LAT!

 

POD  HONOROWYM   PATRONATEM

                           MINISTER RODZINY,  PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PANI  ELŻBIETY  RAFALSKIEJ

                        odbyły się wczoraj, 03. czerwca 2016 roku,  uroczystości  związane z 70 -  leciem

                                                                      SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

                                                                            IM.  JANA  PAWŁA II

                                                                                  W   RÓŻANKACH.

Uczniowie i Pracownicy SZKOŁY pod kierunkiem Dyrektor Pani  Elżbiety PIETRUSZKIEWICZ

                                        przygotowali 

                                                                      WIELKĄ  GALĘ

                                                                                          z udziałem  znakomitych GOŚCI

                                                                                                                   I     ABSOLWENTÓW     SZKOŁY.

OBECNI BYLI:

PANI MINISTER ELŻBIETA RAFALSKA,

PANI KURATOR EWA  RAWA, 

VICESTAROSTA  POWIATU GORZOWSKIEGO PAN  MARCIN CYGANIAK,

WÓJT  GMINY  KŁODAWA PANI  ANNA  MOŁODCIAK,

PROBOSZCZ  PARAFII  RÓŻANKI KS. BOGUSŁAW KACZMAREK,

PROBOSZCZ PARAFII  KŁODAWA  KS. TADEUSZ  STACHURA,

RADNY  SEJMIKU   LUBUSKIEGO PAN  JÓZEF  KRUCZKOWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  KŁODAWA PAN  JAN KUBERA

ZASTĘPCA WÓJTA PAN ANDRZEJ  KWIATKOWSKI,

ZASTĘPCA KOMENDANTA OSP PANI BOŻENA POPOWSKA,

RADNI GMINY KŁODAWA, SOŁTYSI,

DYREKTOR PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA W WOJCIESZYCACH  I  RÓŻANKACH - PANI  JOANNA  GRYMUZA

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KŁODAWIE PANI DOROTA ŻOŁĄDZIEJEWSKA,

DYREKTOR ZS NR 20 PAN JERZY KOZIURA,

DYREKTOR  GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ W  KŁODAWIE - PANI  MAGDALENA  TURSKA

Nadleśniczy NADLEŚNICTWA KŁODAWA PAN TOMASZ KALEMBKIEWICZ.

 

        SZCZEGÓLNYMI  GOŚĆMI BYLI

 DAWNI    NAUCZYCIELE SP W RÓŻANKACH;

PANI  FRANCISZKA  BOGDANOWICZ,  P.P. JADWIGA  I  MARIAN  CHUCHROWIE, PANI  JÓZEFA BIRYŁO, 

PANI  KRYSTYNA  GLINKA, PAN  ZBYSZEK  TARASEWICZ

  ORAZ 

JEJ  ABSOLWENCI.

 

                     PIERWSZYM, BARDZO  ISTOTNYM PUNKTEM   UROCZYSTOŚCI  JUBILEUSZOWYCH

                                                                         BYŁA

                                                               MSZA  ŚW.,

KTÓRĄ CELEBROWAŁ NASZ KSIĄDZ PROBOSZCZ W ASYŚCIE  PROBOSZCZA  KŁODAWSKIEGO.

UCZESTNICZYLI W NIEJ UCZNIOWIE, ABSOLWENCI, NIEKTÓRZY NAUCZYCIELE DAWNI I OBECNI ORAZ GOŚCIE.

 

 

W PRZEDDZIEŃ GALI SZKOLNEJ - DELEGACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W RÓŻANKACH :

PANI  ELŻBIETA  PIETRUSZKIEWICZ - DYREKTOR  SZKOŁY 

ORAZ  NAUCZYCIELE  PANI  GRAŻYNA  KAŻMIERCZAK  I  PAN  GRZEGORZ  BANASZKIEICZ

A  TAKŻE  ABSOLWENCI  PAN  ANDRZEJ   DERA  I   PANI  BOŻENA  ADAMCZAK 

ZŁOŻYLI  WIĄZANKI  KWIATÓW  NA  GROBIE  PIERWSZYCH  POWOJENNYCH  NAUCZYCIELI

                               P.P.JADWIGI I JANA  MACIUSOWICZÓW

                    ORAZ  DŁUGOLETNIEJ WOŻNEJ SZKOŁY 

                                            PANI  MARII  POLNEJ.

 

 

UROCZYSTOŚCI  W  SZKOLE - BARDZO BOGATE, RÓŻNORODNE, SZCZEGÓLNIE STARANNIE PRZYGOTOWANE!

PRZEPIĘKNY PROGRAM ARTYSTYCZNY W WYKONANIU:

                                                                 UCZNIÓW,

                                                                   NAUCZYCIELI,

                                                                        PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI,

                                                                             ABSOLWENTÓW -

         ZACHWYCIŁ WSZYSTKICH ZEBRANYCH!

ŚPIEWAŁY: m.in. MARYSIA  CHOWAŃSKA, OLA  LAWER,  BEATA JAZ,  JOLA  BANICKA.

SCENARIUSZ I PRZYGOTOWANIE KONFERANSJERKI  (SŁOWNICTWO  STAROPOLSKIE)  -                  

PANI  GRAŻYNA  KAŻMIERCZAK - NAUCZYCIEL JĘZYKA  POLSKIEGO

UCZNIOWIE  TAŃCZYLI, GRALI, PRZEDSTAWIALI SCENKI RODZAJOWE. 

BARDZO DZIĘKUJEMY - było wzruszająco i bardzo sympatycznie!

 PROWADZENIE - OLA  LAWER (PIĘKNIE - BRAWO!)  i DAWID GŁODEK.

 

PANI  MINISTER  ELŻBIETA  RAFALSKA  - z lewej koleżanki z "podstawówki"  Emilka Szychowska i Bożena Więckowska

 oraz Mirek Więckowski. Z prawej kolega Emilki i Bożeny - Andrzej Pieńkowski.

 

 

ABSOLWENTKI  z Wojcieszyc, w drugim rzędzie z Różanek: Grażynka Majewska i Gienia Mróz oraz  Krysia Rządkowska ze starszą siostrą. Pod ścianą: Janek Potocki i Andrzej Marciniak

 

 

Absolwentki: Marysia Prokopów, Halinka Górska,

w drugim rzędzie: Sabinka Szumińska, Lucynka Kozaryn ( Cieślińska) z córką, w trzecim: Halinka Tabaka z mężem Tadziem Toporowskim.

 

Pani Franciszka  Bogdanowicz z dawnymi uczniami: Emilką Szychowską, Anią Kopeć i Andrzejkiem Marciniakiem

 

PANI  FRANCISZKA  BOGDANOWICZ  I  ABSOLWENTKA  MARYLKA  MOTYK (CHOMCZYK)

Od lewej: dawna nauczycielka Pani Katarzyna Glinka,  Pan Marian Chuchro, Pan Marcin Cyganiak, Pani Ania Miszczyk Cichoń- vicedyrektor ZS w Różankach

Marysia Chowańska

Ola Lawer

Od lewej z gitarą Pani Grażynka Każmierczak i ZESPÓŁ śpiewaczy złożony z nauczycieli, pracowników szkoły,  uczniów, absolwentów

 

 

 CDN

W imieniu ABSOLWENTÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RÓŻANKACH GŁOS ZABRALI

  BOŻENA ADAMCZAK (WIĘCKOWSKA) i MIROSŁAW WIĘCKOWSKI - rodzeństwo.

 

- fragmenty-

 WZRUSZAJĄCY, WYJĄTKOWY  DZIEŃ!

WIELKI   JUBILEUSZ!

       - NIE  RENOMOWANEJ  UCZELNI, CZY NAWET  LICEUM-

          ALE  TAK  NAPRAWDĘ - NIEWIELKIEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

          KTÓRA  NAS,  DZIECI  Z  RÓŻANEK,

                                        NAUCZYŁA  CZYTAĆ  I  PISAĆ,

                                        WŁAŚCIWIE  PATRZEĆ  NA  ŚWIAT,

                                        ROZRÓŻNIAĆ  DOBRO  OD  ZŁA,

                                        PRZYGOTOWAŁA  DO PODJĘCIA DALSZEJ  NAUKI W SZKOLE  ŚREDNIEJ....

Dzisiaj jesteśmy w przepięknym budynku: przestronnym, funkcjonalnym, zapewniającym optymalne warunki do nauki.

.........

SZANOWNEJ  PANI  DYREKTOR  S P W RÓŻANKACH I  WSZYSTKIM  PRACOWNIKOM  SZKOŁY

ZA  WIELKI  TRUD  ORGANIZACJI  DZISIEJSZEGO   JUBILEUSZU,

NA  KTÓRY  ZOSTALIŚMY  -  MY,  ABSOLWENCI -

                                               ZAPROSZENI

 WYRAŻAM  GŁĘBOKĄ  WDZIĘCZNOŚĆ!

    TO   I  TAKI  ZJAZD  I

  I  ZAPROSZENIE  WSZYSTKICH   ABSOLWENTÓW SP   W  RÓŻANKACH  PO  70 - LATACH  JEJ  ISTNIENIA.

DLA  MNIE  I  DLA   INNYCH  ABSOLWENTÓW  Z  LAT  60 - TYCH  TO  BARDZO  WZRUSZAJĄCE!

A  CÓŻ  POWIEDZIEĆ  O  WZRUSZENIU  ABSOLWENTÓW   Z  KOŃCA  LAT 40 - TYCH I  50 - TYCH?

A  ILU  ICH  JUŻ  NIE  MA  WŚRÓD  NAS?

                            ABSOLWENCI   SP  W RÓŻANKACH

                                       SERDECZNIE DZIĘKUJĄ

                                            ZA

                                         MONOGRAFIĘ  SZKOŁY,

KTÓRĄ  OPRACOWAŁY  I  ZREDAGOWAŁY: P.P. GRAŻYNA  KAŻMIERCZAK I  ELŻBIETA  PIETRUSZKIEWICZ ;

REDAKCJA  TECHNICZNA  I  SKŁAD  KOMPUTEROWY P. SEBASTIAN  STEMPNIEWICZ.

 

 

 CDN

Pogoda