Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

Pasowanie na PRZEDSZKOLAKA - 17.10.2014

          W pięknie odremontowanym  i zmodernizowanym PRZEDSZKOLU  w  RÓŻANKACH odbyła się sympatyczna uroczystość oficjalnego przyjęcia najmłodszych dzieciaczków w szeregi PRZEDSZKOLAKÓW. Obecni byli Rodzice, Wójt Gminy P. Anna Mołodciak, Przewodniczący Rady Gminy P. Andrzej Legan, Przewodnicząca Rady Rodziców P. Katarzyna Stasiak i Radna B. Adamczak.

Po oficjalnych  powitaniach i  przemówieniach obejrzeliśmy wspaniały program artystyczny  i ceremonię PASOWANIA, dokonaną przez Panią Wójt i Panią Dyrektor.

Potem były prezenty, gratulacje i wspólne zdjęcia.

Wszyscy podziwialiśmy pozytywne zmiany, które zostały dokonane w ciągu bieżącego roku. Przybyła pięknie zagospodarowana sala, w której uczą się sześciolatki.   Budynek jest odnowiony  - ma nowy dach, elewację i instalację elektryczną. A przed przedszkolem - nowe chodniczki i barzdzo pomysłowo i bezpiecznie zagospodarowany teren rekreacyjno - zabawowy. 

Dyrektor Przedszkola Pani Joannie Grymuzie,  wszystkim Pracownikom oraz Radzie Rodziców  gratulujemy!

Odremontowane Przedszkole to jedna z placówek, którą teraz Różanki mogą się pochwalić!

Przypominamy - od roku Przedszkole w Różankach i Wojcieszycach jest samodzielną placówką oświatową. 

 

 

 

Pogoda