Ludze związani z Różankami

POŻEGNANIE PANI MARII RYDZAJ (1934 - 2022)

 

 SZANOWNA   I  DROGA  PANI   MARIO!

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy dzisiaj Panią,  naszą długoletnią Mieszkankę -

       osobę  wielkiej życzliwości i serdeczności  a także  wielkiej pracowitości i skromności.

    Pani  MARIA  RYDZAJ   urodziła się 23. grudnia 1934 roku,   a do Różanek sprowadziła się spod Wrocławia 

              w roku 1959 , po wyjściu za mąż za Pana Józefa Rydzaja.

A  więc,  w Różankach, razem z nami, mieszkała  63 lata.

    Pracowała  na gospodarstwie rolnym, prowadziła dom i wychowywała pięcioro dzieci: dwie córki - Irenkę i Jolę

                                  i trzech synów- Mirosława, Jana i Romana.

    Niełatwe było życie Pani  Marii,  bo zbyt szybko straciła męża, który odszedł w roku 1986, a więc przed 36 laty.

    Tak więc, praca na gospodarstwie rolnym, prowadzenie domu, kształcenie dzieci i opieka nad starszą, schorowaną Teściową - spadły  na Panią Marię.

   Nie narzekała na swój los, dzielnie znosiła trudy życia, które powierzała Panu Bogu.

   Niespodziewana strata najmłodszego Syna - była wielkim ciosem, który bardzo zaszkodził Jej zdrowiu...

  Szanowna Pani Mario!

    Dzisiaj chcę Pani  podziękować w imieniu wszystkich Mieszkańców Różanek, szczególnie  -  Sąsiadów tych bliskich z ulicy Niepodległości, z którymi Pani bardzo się przyjażniła,   ale i tych trochę  dalszych.

   Dziękuję za przykład  życia godnego, za pracę na rzecz Różanek - naszej Małej Ojczyzny,

      za dobro, którym się Pani z nami dzieliła, za serdeczny uśmiech,którym nas Pani zawsze witała podczas odwiedzin.

   Dziękujemy Pani Mario!

         Zachowamy Panią w naszej serdecznej pamięci.  Bardzo   żałujemy, że już tutaj na Ziemi, nie będziemy się z Panią spotykać.

     Wierzymy, że nasz dobry Ojciec przyjął już Panią do swych  " niebieskich ogrodów".

  Szanowna Rodzino Pani Marii -  Dzieci, 14 Wnuków,  5 Prawnuków!

  Proszę przyjąć  od  Mieszkańców Różanek, Wójta Gminy  i  Rady Gminy Kłodawa -  wyrazy głębokiego  współczucia

                       z powodu odejścia MAMY, BABCI i PRABABCI.

 

 

 

 

Pogoda