Rada Sołecka - 17. marca 2014 r.

 

Zwołana w trybie pilnym, w dniu 17 marca 2014 roku, Rada Sołecka Wsi Różanki przeanalizowała nastepujące zagadnienia:

- wyrażenie opinii dotyczącej zmiany godzin odjazu autobusu z Gorzowa Wlkp,

- praca interwencyjna w Różankach,

- problematyka zebrania wiejskiego w dniu 09. kwietnia 2014 roku.

 *Rada Sołecka Wsi Różanki pozytywnie zaopiniowała propzycję Wójta Gminy Kłodawa, by zmienić czas odjazdu autobusu  z Gorzowa z godz. 15.30 na godz. 15.40. Z takim wnioskiem wystąpili do Urzędu Gminy rodzice uczniów dojeżdżających do gorzowskich szkół.

 *Wieś Różanki ma pracownika interwencyjnego. Już wczoraj, pracownik ów, zbierał śmieci w centrum, na placu zabaw.  Przydzielanie zadań i rozliczanie godzin pracy jest kompetencją Sołtysa wsi. Pracownik interwencyjny powinien przepracować 40 godzin miesięcznie.

 *Porządek obrad najbliższego zebrania wiejskiego został podany w oddzielnym artykule. W zebraniu uczestniczyć będą pracownicy Urzędu Gminy w Kłodawie.   

Pogoda