Dożynkowe Wyróżnienia naszych Mieszkańców

 

 

Po krótkiej wakacyjnej przerwie, nasza Rada Sołecka spotkała się w piątek 2. sierpnia b.r. ,by wytypować kandydatów - mieszkańców naszej WSI, do wyróżnień na Gminnym ŚWIĘCIE PLONÓW - SANTOCKO 2013.

Nasze KANDYDATURY:

1. Pan ANDRZEJ  DERA - Ogrodnik, Przewodniczący Rady Parafialnej w Różanek,

2. Pan KRZYSZTOF  WIECKOWSKI - Rolnik, indywidualne gospodarstwo rolne,

3. Pani BOŻENA  PŁOTNICKA - Ogrodnik, Przewodnicząca Grupy Charytatywnej.

Więcej informacji o naszych kandydatach podamy w oddzielnych artykułach.

Pogoda