Historia Przedszkola w Różankach

    

Miejscowość o nazwie Stolzenberg została po wojnie wyzwolona w 1945 r. i otrzymała nazwę Różanki – od nazwiska pierwszego przewodniczącego Rady Narodowej pana Różańskiego. Z racji bliskiego położenia miasta Gorzowa Wlkp wieś  została szybko zasiedlona przez nowych mieszkańców, głównie z terenów wschodnich. W powojennych czasach Różanki była wsią z dobrze prosperującym PGR (później przekształconym w SHR), zaistniała więc potrzeba uruchomienia dla dzieci pracowników przedszkola.

Organizacją pierwszego przedszkola zajęła się pani Jadwiga Jeleńska, która tworzy  je w 1947 r. w prywatnym domu – dzisiejsza ul. Dębowa 2 . Ma ono jedną salę dla dzieci, niewielką kuchnię i korytarz pełniący funkcję szatni. Przedszkole pełni rolę ochronki, zapewniając opiekę nad dziećmi rodziców pracujących.

W 1948 r. przedszkole zostaje przeniesione w głąb obecnej ulicy Dębowej, gdzie wcześniej mieścił się Komisariat MO. W ciągu dwóch lat zmienia się kierownictwo przedszkola, odchodzi pani Jeleńska, jej miejsce zajmuje pani Anna Adamus a po krótkim czasie pani Helena Grochowska.

2 lutego 1950r. kierownikiem przedszkola zostaje pani Katarzyna Kuleń – Sławeńska. W tym czasie wchodzi program wychowania przedszkolnego, a placówkę nadzoruje i finansuje Inspektorat Wydziału Oświaty w Gorzowie Wlkp.

W latach 1955 - 58 kierownikiem przedszkola jest pani Irena Wieczorek , a w roku 1958 wraca pani Kuleń – Sławeńska. Obsługa przedszkola w tych latach jest dwuosobowa – kierowniczka, która oprócz opieki nad dziećmi jest również intendentką oraz kucharka, która także sprząta . Do przedszkola uczęszcza wówczas 30 dzieci. Wiele prac na rzecz placówki wykonuje się w ramach prac społecznych , w których biorą udział rodzice i obsluga przedszkola. Pomagają PGR i Kółko Rolnicze.

Po odejściu na emeryturę pani Kuleń – Sławeńskiej w 1972 r. dyrektorem przedszkola zostaje pani  Maria Banicka, budynek zostaje wyremontowany, sprzęt podwórkowy naprawiony. W 1975 r. na stanowisko  dyrektora wraca  pani Irena Wieczorek.  

W 1977 r. obowiązkową edukacją obejmuje się wszystkie 5 i 6 latki na wsiach , więc potrzebne są dodatkowe pomieszczenia. W tym czasie szkołę podstawową w Różankach redukuje się do czterech klas  - starsze klasy dojeżdżają do Kłodawy ,potem do Gorzowa Wlkp., więc wolne pomieszczenia przeznacza się na przedszkole. Polepszają się warunki lokalowe – dzieci mają do zabawy dwie sale, jest duża kuchnia z zapleczem, szatnia, bieżąca woda, centralne ogrzewanie, toalety wewnątrz budynku ( wspólne dla szkoły i przedszkola). Przedszkole w obecnym budynku przy ul. Dębowej 3  funkcjonuje od roku 1980. Utworzone zostają dwa oddziały, zwiększa się liczbę przyjętych dzieci do 50.

 

    Za udostępnione materiały bardzo uprzejmie Pani Ani Stasiak - Sprawce dziękujemy.

Pogoda