Aktualności

Błyskawiczna odpowiedź U.G. na INTERPELACJĘ dotyczącą remontu SUW

 

Interpelacja w sprawie koniecznego remontu STACJI UZDATNIANIA WODY  w naszej wsi wpłynęła do Urzędu Gminy w Kłodawie w dniu 22.04.2013 roku (wraz z innymi pięcioma interpelacjami). Dzisiaj, tzn. 24.04.2013roku (a więc, błyskawicznie) otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że Zakład Komunalny w ramach dotacji otrzyma kwotę 8000,00 zł na zakup materiałów a wszystkie niezbędne prace zostaną wykonane siłami własnymi zakładu. Kierownik Zakładu Komunalnego, Pan Jacek Zatoka potwierdził wykonanie prac w maju br. Rada Sołecka została zaproszona do odremontowanej SUW w czerwcu 2013r. W imieniu Rady Sołeckiej Różanek dziękuję Wójtowi Gminy -  Pani Annie Mołodciak, Skarbnikowi - Pani Jadwidze Majewskiej i Kierownikowi - Panu Grzegorzowi Zapytowskiemu za szybką reakcję na niezwykle dla nas istotne problemy.

Pogoda