Aktualności

Budowa KANALIZACJI sanitarnej w Różankach rozpoczęta!

 

Rozpoczęły się, bardzo oczekiwane przez naszych mieszkańców, prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Różankach. To wyjątkowo ważne zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp, które w imieniu gmin zrzeszonych w Związku Celowym Gmin  MG - 6, jest beneficjentem tego przedsięwzięcia. W naszej wsi sieć kanalizacji sanitarnej obejmie następujące ulice:Brzozową, Dębową, Folwarczną, Gorzowską, Kasztanową, Klonową, Kwiatową, Lipową, Niepodległości, Ogrodową, Osiedle Parkowe, Sportową, Wojcieszycką, Wiśniową, Zieloną. Łączna długość zaprojektowanych kanałów grawitacyjnych wynosi 6859 m. Łączna długość zaprojektowanych rurociągów tłocznych wynosi 555m. Liczba przepompowni( tłoczni ścieków ) - 4 sztuki. Urząd Gminy w Kłodawie zadecydował, że prace rozpoczną się od ulicy OGRODOWEJ. Kierownik budowy Pan  DANIEL  SZARSZYŃSKI poinformował nas, że całe zadanie powinno być zrealizowane do końca bieżącego roku, tzn. 30 grudnia 2013 r.( Wszystkie wymienione wyżej ulice powinny być skanalizowane.) Bardzo  się cieszymy i trzymamy kciuki za powodzenie  w realizacji inwestycji.

 

 

 

 

Pogoda