Aktualności

Ulgi w komunikacji gminnej

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

Poniżej przedstawiamy przykładowe ulgi obowiązujące w komunikacji gminnej, określone ustawą z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ulgi handlowe, na liniach 1, 2 i 2A, dla których przewoźnikiem jest PKS Gorzów Wlkp.

 

PRZYKŁADOWE ULGI USTAWOWE:

Wysokość ulgi:

Rodzaj biletu:

Uprawnieni:

100 %

jednorazowy

dzieci do lat 4, pod warunkiem nieskorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia

100 %

jednorazowy

uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu między-narodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej

95 %

jednorazowy

przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

93 %

jednorazowy lub miesięczny imienny

osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji

78 %

jednorazowy lub miesięczny imienny

dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne

78 %

jednorazowy

jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych

78 %

jednorazowy

cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

51 %

miesięczny imienny

- studenci do ukończenia 26 roku życia (osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31.X. roku, w którym ukończyły te studia)

- doktoranci do ukończenia 35 roku życia

49 %

miesięczny imienny

dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

49 %

jednorazowy

osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

37 %

jednorazowy lub miesięczny imienny

osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

37 %

miesięczny imienny

- nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i  ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

- nauczyciele akademiccy

 

DODATKOWE ULGI HANDLOWE:

Wysokość ulgi:

Rodzaj biletu:

Uprawnieni:

100 %

jednorazowy

osoby, zamieszkałe na stałe na terenie gminy Kłodawa, które ukończyły 70 rok życia

100 %

jednorazowy

- kombatanci zamieszkali na stałe na terenie gminy Kłodawa

- członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzeni przed 8 maja 1945r. zamieszkali na stałe na terenie gminy Kłodawa

45 %

jednorazowy

- dzieci od 4 lat

- młodzież szkolna do 24 roku życia lub studenci do 26 roku życia

45 %

jednorazowy lub miesięczny imienny

renciści i emeryci

 

 

 

 

 

 

Pogoda