Aktualności

Projekt uchwały w sprawie dotacji celowej dla Kościoła w Różankach

 

Jest już projekt UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2015, który przewiduje udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Różankach z przeznaczeniem na prace restauratorskie przy zabytku sakralnym w Różankach - tzn. na prace restauratorskie kościoła zabytkowego w Różankach wpisanego do rejestru zabytków.

Według powyższego projektu dotacja ma wynosić 40.000,00 zł.

Powyższy PROJEKT analizowany będzie na posiedzeniach komisji stałych przy Radzie Gminy Kłodawa, które odbędą się w przyszłym tygodniu.

W dniu 28.01.2015 roku przewidziane są obrady Sesji Rady Gminy Kłodawa, w tym głosowanie RADNYCH  w.w.  PROJEKTU.

                 PROJEKT podpisali:

 

WÓJT  GMINY - ANNA MOŁODCIAK,                PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY - JAN KUBERA

SKARBNIK GMINY - JADWIGA MAJEWSKA.

 

                                   PORÓWNAJMY... 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda