Aktualności

Zebranie wiejskie sołectwa Różanki

 

Zebranie wiejskie sołectwa Różanki

 OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

SOŁECTWA RÓŻANKI

 

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, że w dniu 16 lutego 2015r. o godzinie 18:00 w sali wiejskiej w Różankach odbędzie się zebranie wiejskie wyborcze Sołectwa Różanki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Rady Gminy lub Wiceprzewodniczącego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania wiejskiego.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Sołtysa w kadencji 2010     – 2014.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 7. Wybór Sołtysa.
 8. Wybór członków Rady Sołeckiej.
 9. Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku stwierdzenia braku quorum termin drugiego zebrania wiejskiego wyborczego wyznacza się na ten sam dzień na  godzinę 18:15

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

Jan Czesław Kubera

 

Podstawa prawna:

 • §19 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Kłodawa nr XXX/228/09 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu dla Sołectwa Różanki (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009r. Nr 35 poz. 492).
 • Uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr  III/18/2015 z dnia 28 stycznia 2015r.   w sprawie wyborów organów sołectw.
                                                                                                                        Biuro Rady Gminy

 

 

Pogoda