Aktualności

Od 1 kwietnia nowe zasady komunikacji autobusowej

 

 

OD 1 KWIETNIA NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

 

W poprzednim wydaniu Kłodawskich Wieści jak również na stronie internetowej urzędu informowaliśmy Państwa o problemach związanych z  kursowaniem autobusów MZK po terenie naszej gminy. Wójt i Radni Gminy od ponad roku usiłowali przekonać Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. i MZK do przedłużenia linii 123 bezpośrednio do centrum miasta (przystanek przy Łaźni), aby mieszkańcy Różanek, Wojcieszyc i Różanek Szklarni nie musieli przesiadać się przy pętli tramwajowej na inne linie. Pomimo wielu spotkań i korespondencji, nie udało się dojść do porozumienia.

W listopadzie ubiegłego roku pojawiły się kolejne problemy. Otrzymaliśmy informację od dyrektora MZK i zastępcy prezydenta Gorzowa, że od 1 stycznia br. MZK przekształca się w spółkę prawa handlowego i będzie funkcjonować na innych zasadach finansowych. Zmiana ta skutkuje tym, że wzrośnie o prawie 100% koszt gminnej dotacji do jednego wozokilometra i konieczność wydania dodatkowo ponad 200 tys. zł z budżetu gminy. Dotychczas koszty dopłaty gminy do przewozów pasażerskich na liniach komunikacji publicznej i szkolnej wynosił ponad 600 tys. rocznie.

W związku z zaistniałą sytuacją, Rada Gminy Kłodawa zobowiązała Wójta do przeprowadzenia procedury przetargowej celem wyłonienia przewoźnika, który będzie świadczył swoje usługi na poziomie cen z 2012 roku lub niższych.

8 marca 2013r. w wyniku wcześniej ogłoszonego przetargu komisyjnie wybrano firmę PKS Gorzów Wlkp., która od 1 kwietnia 2013 r. będzie świadczyła usługi przewozów pasażerskich w obrębie miejscowości: Kłodawa, Mironice, Santocko, sołectwo Różanki Szklarnia, Różanki i Wojcieszyce.

Według nowych zasad w/w miejscowości będą obsługiwane przez trzy linie autobusowe:

 • linia nr 1 na trasie: Gorzów Wlkp. (Galeria Askana) Wojcieszyce przez Różanki Szklarnia, Różanki i z powrotem
 • linia nr 2 na trasie: Gorzów (Galeria Askana) do Santocka przez Kłodawę i Mironice i z powrotem
 • linia nr 2A na trasie: Gorzów (Galeria Askana) do Santocka przez Chwalęcice, Kłodawę i Mironice i z powrotem.

Utrzymane zostaną wszystkie obowiązujące rozkłady jazdy to znaczy, że ilość kursów na liniach nr 1, 2 i 3 nie ulegnie zmniejszeniu, a godziny odjazdu i przyjazdu na poszczególnych przystankach będą zbliżone lub identyczne do obecnych.

 

Osoby uprawnione będą mogły skorzystać z następujących ulg:

 • dzieci do lat 4 – ulga 100%
 • dzieci i młodzież szkolna (dzieci od 4 lat, młodzież szkolna do 24 lat, studenci do 26 roku życia) – ulga 45%
 • renciści i emeryci (po okazaniu legitymacji) – ulga 45%
 • osoby, które ukończyły 70 rok życia (zameldowane na stałe na terenie gminy) – ulga 100%
 • kombatanci, członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzonych przed 8 maja 1945r. – ulga 100%

 

Ceny biletów będą niższe niż obecnie obowiązujące i kształtują się następująco:

 • Os. Marzeń w Kłodawie, Sołectwo Różanki Szklarnia – bilet jednorazowy 3zł, miesięczny 75zł,
 • Kłodawa, Różanki – bilet jednorazowy 5zł, miesięczny 125zł,
 • Mironice, Santocko, Wojcieszyce – bilet jednorazowy 6zł, miesięczny 150zł

 

Nowością będą bilety, które pozwolą na przejazdy między miejscowościami na terenie gminy tzw. wewnątrzgminne, o które od wielu lat zabiegaliśmy w MZK.

 

Bilety miesięczne będzie można nabywać w kasie dworca autobusowego PKS przy ul. Jancarza od 25.03. w godz. 8-16 (28-29.03. od 6 do 18). Natomiast bilety jednorazowe można będzie nabywać u kierowcy autobusu.

 

Aktualne rozkłady jazdy opublikujemy niezwłocznie po podpisaniu umowy z oferentem (przyszły tydzień).

Wprowadzone zmiany pozwolą na realizację równie niezbędnych zadań, jakie wspólnie jako podatnicy tej gminy finansujemy.

 

 

Wójt Gminy

 

Pogoda