Aktualności

Dyskusja nad zmianą STUDIUM

 

    W dniu 18 marca 2013 roku w Kłodawie (sala wiejska, ul. Jeziorna) odbyło się spotkanie zwane dyskusją publiczną nad proponowanymi zmianami części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowościach Różanki i Wojcieszyce.

     Urząd Gminy reprezentowali:

Wójt Gminy, Pani Anna Mołodciak oraz Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Jerzy Jesis,(protokołowała Pani Iwona Szabowicz).

Obecni byli:

            * członkowie Rady Sołeckiej wsi Różanki - 5 osób,

            * sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wsi Wojcieszyce -4 osoby,

            * prezesi klubów sportowych z Różanek i Wojcieszyc - 4 osoby,

            * radni Gminy Kłodawa - 5 osób,

            * mieszkańcy Różanek i Wojcieszyc - 4 osoby.

Obecny był przedstawiciel Biura Planistycznego z Jeleniej Góry.

       Przedstawiciele obu rad sołeckich wnosili o inne rozwiązania w Studium niż zaproponował Urząd Gminy, przede wszystkim chodzi o:

                       *  możliwość zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi Różanki - Wojcieszyce,

                       *  oddalenie projektowanej obwodnicy od naszej wsi poprzez wyeliminowanie zbędnych  łuków i zmianę miejsca przecięcia istniejącej drogi Różanki - Wojcieszyce,

                        * Ustanowienie i naniesienie w Studium strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej wód podziemnych zasilających ujęcie wody Różankach,

                       * przywrócenie funkcji terenów rolnych dla terenu oznaczonego jako US(usługi sportu i rekreacji).

                   Przedstawiciele Wojcieszyc wnosili wiele zastrzeżeń do lokalizacji projektowanej strefy przemysłowej w bezpośrednim sąsiedztwie wsi.

                Wójt Gminy, Pani Anna Mołodciak pozytywnie ustosunkowała się jedynie do postulatu dotyczącego ujęcia wody, proponując strefę zieleni parkowej. Nie wyraża zgody na jakąkolwiek zabudowę mieszkaniową, nawet w minimalnym stopniu.

                 Dyskusja trwała cztery godziny, w czasie których obie strony przytaczały swoje argumenty. Na razie nie ma porozumienia, dlatego będą składane nowe wnioski przez obie rady sołeckie z prośbą o ich zaakceptowanie przez Urząd Gminy.

                 Wnioski można składać do 16 kwietnia 2013roku w U. G. w Kłodawie w godzinach pracy Urzędu.

       

 

       

 

       

 

Pogoda