Aktualności

Komunikat Urzędu Gminy Kłodawa

 

W dniach 12.03. - 02.04.2013 roku w Urzędzie Gminy w Kłodawie (pokój nr 8)  wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowościach Różanki i Wojcieszyce.

Dyskusja publiczna nad powyższym projektem odbędzie się 18. 03. 2013r. w sali wiejskiej w Kłodawie przy ulicy Jeziornej. Początek spotkania : godz. 15 - ta.

Uwagi do tego dokumentu (projektu) można składać do dnia 23.04.2013roku w Urzędzie Gminy w  Kłodawie.

(Pełna treść ogłoszenia znajduje się stronie internetowej U.G.Kłodawa). 

 

Pogoda