Aktywność radnych

XXVI SESJA RADY GMINY KŁODAWA - podjęcie ważnych uchwał dla Różanek

 

Wczorajsza, XXVI   SESJA  RADY  GMINY  KŁODAWA,  zrealizowana   przy niepełnym składzie Rady ( obecnych 12 radnych),

                                           przyniosła przyjęcie dwóch  bardzo cennych dla Różanek UCHWAŁ.

 1. UCHWAŁA    nr  X X VI/ 240/21

        Rady Gminy Kłodawa

             z dnia 24.03.2021r.

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą

BUDOWA  CHODNIKA WRAZ  Z PRZEJŚCIEM  DLA  PIESZYCH ,  PROGAMI  ZWALNIAJĄCYMI 

                                     W  CIĄGU  UL.  LIPOWEJ ( DROGA 1411F) W m. RÓŻANKI

Pomoc finansowa zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Kłodawa w wysokości nie większej niż 125.000,00 zł.

      Za przygotowanie, realizację i rozliczenie zadania odpowiedzialny będzie Powiat Gorzowski.

     Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2021.

     Szacunkowy koszt zadania wynosi 250.000,00 zł.

     2. UCHWAŁA  nr X X VI/241/2021

        Rady Gminy Kłodawa

        z dnia 24.03.2021 roku.

       W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zadanie pod nazwą

       BUDOWA  CHODNIKA W CIĄGU DROGI nr 1404F ( ul. Niepodległości) w m. Różanki, etap I.

   Warunki realizacji zadania  przy ulicy NIEPODLEGŁOŚCI są takie same jak w przypadku  zadania przy ulicy LIPOWEJ.

                                                                                                                                                                                              B.A.

 

Pogoda