Aktywność radnych

XVII SESJA RADY GMINA KŁODAWA - ważne informacje dla Różanek

 

Ze względu  na ZAGROŻENIE  EPIDEMICZNE dzisiejsza,  XVII  SESJA  RADY  GMINY  KŁODAWA odbyła się w  dużo węższym gronie, niż zwykle. Nie uczestniczyli w niej sołtysi, kierownicy jednostek administracyjnych naszej Gminy oraz goście.  Radni podjęli, m.in., uchwały w sprawie :

  * zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa  na 2020r.

         związanej z koniecznością przesunięcia środków finansowych z zaplanowanych zadań  gminnych na  realizację  budowy przedszkola i żłobka w Kłodawie ( Gmina miała zaplanowane 9 mln, tymczasem najniższa oferta, w drugim już przetargu,  wynosi 14 mln zł);

*  udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na dokończenie  realizacji zadania p.n. " Remont  drogi powiatowej  1404 F   RÓŻANKI - WOJCIESZYCE -etap IV",  ( położenie nakładki asfaltowej na ostatnim odcinku drogi od strony Wojcieszyc ma nastąpić w tym roku);

                              Wśród zadań, które w tym roku zostaną wykonane w Różankach, będzie  m.in.

położenie nakładki asfaltowej na odcinku ulicy Dębowej od Kapliczki do Osiedla Parkowego

 oraz

                                  wykonanie placu zabaw i siłowni przy boisku sportowym.

Wykonane zostało już wzmocnienie instalacji elektrycznej na boisku sportowym w Różankach.

           Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak poinformowała o sposobie pracy Urzędu Gminy w Kłodawie  w okresie EPIDEMII  KORONAWIRUSA .

    Interesanci przyjmowani są w ograniczonej formie: przez zabezpieczone okienko od strony ulicy Gorzowskiej.

Najbezpieczniejszy jest kontakt telefoniczny: 95  7 21 66  60.

                                                                                                                                                               B.Adamczak

 

 

Pogoda