Aktywność radnych

BIOGAZOWNI W RÓŻANKACH nie BĘDZIE!!!

 

Bardzo  dobra  informacja  dla naszej wsi, oficjalnie podana do wiadomości przez Wójta  Gminy Kłodawa

                                                   Panią Annę  Mołodciak: 

           inwestor, który zamierzał wybudować ELEKTROCIEPŁOWNIĘ  NA  BIOGAZ  w okolicach Różanek 

                                                                     wycofał swój wniosek!!!

 Wszyscy bardzo się cieszymy, bo też wszystkim zależało na tym, by ta niezwykle niebezpieczna inwestycja  nie powstała w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań ludzkich.

     Jakie  zagrożenia dla zdrowia i życia całego ekosystemu ( ludzi, zwierząt, roślin, atmosfery,  hydrosfery,  litosfery) niesie za sobą  praca biogazowni  wiemy, gdyż wiele spotkań na ten temat się odbyło, wiele artykułów przeczytaliśmy i wiele  sami mieszkańcy Różanek i okolicznych miejscowości napisali.

      Sukces MIESZKAŃCÓW, Radnych i Wójta Gminy Kłodawa  jest wielki !!!

Pokazuje, iż tylko wspólne działania dla  dobra nas wszystkich, przynoszą zadowalający rezultat!

Wójt Gminy Kłodawa  i  wszyscy Radni Gminy Kłodawa poparli

  wnioski, petycje, stanowiska, interpelacje, protesty

                                        Radnych z Różanek.

   Do Urzędu Gminy w Kłodawie, prócz  pism radnych, wpłynęły setki podobnych pism  od  mieszkańców  naszej wsi, innych miejscowości naszej Gminy, Gminy Santok i Gorzowa Wlkp.

       Popierając wniosek Rady Gminy Kłodawa - Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak, zdecydowała o przystąpieniu do opracowywania  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO dla terenów , gdzie miała powstać biogazownia.  Plan obejmuje obszar ponad 200 ha i zakłada, że te tereny będą miały tylko charakter rolniczy i nie będzie można tutaj realizować niebezpiecznych inwestycji .

     Pamiętajmy, że drugi potencjalny inwestor wnioskujący o budowę olbrzymiej fermy kurzej, nie wycofał swego wniosku.

                                                                                                                  B. Adamczak

Pogoda