Aktywność radnych

KASZTANOWA DOCZEKAŁA SIĘ NAKŁADKI ASFALTOWEJ!!!

      W tej chwili nakładka bitumiczna  jest  już wylana (01.06.2018 r.),  w najbliższy  poniedziałek będą odbywały się roboty wykończeniowe tzn podsypywanie poboczy.

     Długość  nawierzchni  asfaltowej  wynosi  347 m.

Nie będzie to koniec remontu tej drogi...

Po wykonaniu  kanalizacji sanitarnej - bardzo szerokie pobocza (  z prawej strony, przy tzw starej części  ulicy) należy wyrównać. Trzeba też pomyśleć o odwodnieniu - z lewej strony drogi.

  W tej  chwili jednak cieszymy się bardzo, że  MIESZKAŃCY  KASZTANOWEJ  BĘDĄ MOGLI  SPOKOJNIE, NIE PODSKAKUJĄC I NIE USZKADZAJĄC SWOICH SAMOCHODÓW,  DOJECHAĆ    DO SWOICH  POSESJI.

  Całkowity  koszt  naprawy  drogi  poniosła  GMINA  KŁODAWA - mimo iż jest to droga  POWIATOWA i  przynajmniej w połowie powinno  Starostwo  partycypować w jej  naprawie.

   Wszelakie zabiegi  w tym względzie  nie odnosiły pozytywnych skutków!

Stąd  decyzja  WÓJTA  GMINY  KŁODAWA -  PANI  ANNY  MOŁODCIAK, by   własnymi  środkami  asfalt położyć!

BO  TO   NASI  MIESZKAŃCY!!!  SZKODA TYLKO, ŻE NIE MA  JUŻ TYCH, KTÓRZY CAŁE  ŻYCIE  NA TĘ  DROGĘ CZEKALI!

DZIĘKUJEMY   PANI  WÓJT  ZA DOTRZYMANIE  SŁOWA  I   EKSPRESOWE  TEMPO!!!

ZA  POMOC  W REALIZACJI  ZADANIA  P.T.  KASZTANOWA'   BARDZO SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY  NASZEJ   MIESZKANCE'

       PANI  MINISTER 

                           ELŻBIECIE    RAFALSKIEJ!!!

 CDN

 

 

 

 

 

Pogoda