Aktywność radnych

JKIE INWESTYCJE CZEKAJĄ NAS W ROKU 2018?

 

Wczoraj, t.j. 11.12. 2017r. pracowały KOMISJE  STAŁE  przy Radzie Gminy Kłodawa.

GŁÓWNY  TEMAT:

PROJEKT   BUDŻETU  GMINY  KŁODAWA  NA  ROK 2018.

1. Dochody  budżetu na rok 2018 określa się w łącznej wysokości 42.982.008 zł.

2. Wydatki  budżetu na rok 2018 określa się  w  łącznej  kwocie  47.390.102 zł.

3. Deficyt  budżetowy na rok  2018 określa się  na kwotę  4.408.094 zł.

        WYDATKI;

1. 10.099.694 zł   -   OŚWIATA,

2. 10.082665 zł    -  POMOC  SPOŁECZNA,

3. 4.287.805 zł     -   ADMINISTRACJA,

4. 1.033.250 zł     -   GOSPODARKA  KOMUNALNA,

5.   939.570 zł       -   KULTURA,

6.  267.500 zł        -   REZERWY,

7.   80.000 zł         -   ODSETKI,

8.  1450.392 zł     -   TRANSPORT,

9.   574.800 zł      -     GOSPODARKA  MIESZKANIOWA,

10.  257.120 zł     -     STRAŻE,

11.  127.500 zł     -    SPORT,

12.  127. 500 zł    -    POZOSTAŁE,

                               RAZEM :  17.492.184 zł     INWESTYCJE

                                                  NAJWAŻNIEJSZE   INWESTYCJE    W    GMINIE   KŁODAWA:

1.   BUDOWA  ŚWIETLICY   WIEJSKIEJ  W  KŁODAWIE - 9.300.000 zł.

2.  BUDOWA   REMIZY  SANTOCKO  -  1.160.000zł,

3.  ŚCIEŻKA  ROWEROWA  KŁODAWA  -  CHWALĘCICE  - 1.500.000zł,

4.  BUDOWA  DRÓG  GMINNYCH  -  2.000.000 zł,

5. BUDOWA   SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNYCH  WRAZ  Z  PLACAMI   ZABAW - 1.000.000 zł,

                          INWESTYCJE  W   RÓŻANKACH  W  2018 ROKU

1. BUDOWA   NAKŁADKI  ASFALTOWEJ  NA  ULICY  MYŚLIWSKIEJ.

2. BUDOWA  OŚWIETLENIA   NA  ULICY  LEŚNEJ.

3. BUDOWA  CHODNIKA  WZDŁUŻ   ULICY  NIEPODLEGŁOŚCI

       (OD  OŚRODKA  ZDROWIA   DO SKRZYŻOWANIA  Z NIEPODLEGŁOŚCI  BOCZNĄ K. P.P. NIEDŻWIECKICH).

4. REMONT  DROGI  RÓŻANKI - WOJCIESZYCE - C.D.

5.  BUDOWA  SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNEJ I  DOPOSAŻENIE  PLACÓW  ZABAW.

6.  ZAGOSPODAROWANIE   PLACU  PRZY  ULICY   NIEPODLEGŁOŚCI  ( OBOK  ŚWIETLICY) - POMNIK "  PIERWSZYM  OSADNIKOM  RÓŻANEK",  10 MIEJSC  PARKINGOWYCH, SKWER  REKREACYJNY.

 7. REMONT   ULICY  KASZTANOWEJ  WRAZ  Z  ODWODNIENIEM -  LICZYMY  NA  DOFINANSOWANIE  Z  PROGRAMU  RZĄDOWEGO.???

 

Pogoda