Aktywność radnych

SEJMIK WOJ. LUBUSKIEGO W KŁODAWIE

 

Na zaproszenie  WÓJTA  GMINY  KŁODAWA - PANI ANNY  MOŁODCIAK  -w  minioną środę, 15.11.2017 r.

                              KOMISJA ROLNICTWA i OCHRONY  ŚRODOWISKA 

                                  LUBUSKIEGO  SEJMIKU SAMORZĄDOWEGO

                                obradowała w naszej GMINIE - KŁODAWIE.

Obecny- był także m.in. DYREKTOR LUBUSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ  WODNYCH w Zielonej Górze

                           PAN  WALDEMAR  STAROSTA 

a także Pan JAN  TUROWSKI - kierownik Oddziału w Gorzowie Wlkp.

  URZĄD GMINY w KŁODAWIE reprezentowali:

Wójt Pani  ANNA  MOŁODCIAK,

Zastępca Wójta Pan JACEK KWIATKOWSKI,

Kierownik Referatu  Drogownictwa Pani MONIKA  ANTCZAK,

Zastępca Kierownika Referatu  Inwestycji Pan GRZEGORZ  ZAPYTOWSKI.

RADĘ  GMINY  KŁODAWA reprezentowali:

P.P.  Wanda Grabowska, Justyna Kowalska, Bożena Adamczak, Czesław Konieczuk i Gerard Bieryło.

Obecny był także NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA KŁODAWA  PAN  TOMASZ  KALEMBKIEWICZ.

      OBRADY   rozpoczęły się  PREZENTACJĄ   GMINY  KŁODAWA , którą przedstawiła

                                             WÓJT  GMINY  PANI  ANNA  MOŁODCIAK.

Informacja  o warunkach naturalnych, potencjale gospodarczym i walorach turystycznych naszej Gminy

 była krótka, zwięzła, bardzo ciekawa. Została bardzo wysoko oceniona przez wszystkich obecnych.

Ciekawym punktem programu było wystąpienie Dyrektora WALDEMARA  STAROSTY, który poinformował, iż od 01. 01. 2018 roku Marszałek  Województwa nie jest już MELIORACJI WODNYCH.

Powołana zostanie nowa instytucja - PAŃSTWOWE  GOSPODARSTWO  WODNE " WODY  POLSKIE".

SAMORZĄD  WOJEWÓDZTWA  TRACI  WSZYSTKIE  KOMPETENCJE.

W dyskusji  zabrała głos p. Bożena  Adamczak przedstawiając

                                  KILKULETNIĄ, WIELKĄ  pracę STOWARZYSZENIA  " NASZE  RÓŻANKI" 

                                               na rzecz ODBUDOWANIA  ROWÓW  MELIORACYJNYCH  W RÓŻANKACH.

     DETERMINACJA i  olbrzymi  trud   CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA,

         POMOC URZĘDU  GMINY  W  KŁODAWIE  I NADLEŚNICTWA  W  KŁODAWIE 

   zakończyły się  sukcesem.

   W ubiegłym roku ponownie  rowy  udrożnili pracownicy CIS ( przy ZK w Różankach) - serdeczne podziękowania U.G. w Kłodawie.

     Niestety, rowy zarastają  w szalonym tempie! 

UDROŻNIENIE  MUSI  BYĆ REGULARNE - PRZYNAJMNIEJ  RAZ  W  ROKU.

 

  

Pogoda