Aktywność radnych

ZAPYTANIA do STAROSTWA POWIATOWEGO

 

                                                                                                                                Pani  Małgorzata  Domagała

                                                                                                                                Starosta  Powiatu  Gorzowskiego,

                                                                                                                                Pan  Roman  Król

                                                                                                                                Przewodniczący  Rady  Powiatu  Gorzowskiego

                                                         

                                                                        I

 

 

                                                         ZAPYTANIE

DOTYCZY:

             REMONTU  DROGI  ŁĄCZĄCEJ RÓŻANKI  Z  WOJCIESZYCAMI

       Proszę  o udzielenie  informacji  dotyczącej  terminu dalszego  remontu drogi powiatowej 1406 F łączącej RÓŻANKI  z WOJCIESZYCAMI.  Obecnie  droga  posiada  cztery  fragmenty nowej  nakładki  asfaltowej, które  były  układane  w  różnych  terminach. W sumie te cztery   fragmenty tworzą ok. 2 - kilometrowy odcinek  odremontowanej nawierzchni.

     Do Różanek  brakuje ok. 250 m nowej nakładki a  do Wojcieszyc ok 1, 8 km.

     Żadna z miejscowości nie ma więc porządnego wjazdu, niezwykle istotnego dla estetyki i funkcjonalności  wsi. 

                                                                                                                           Bożena Adamczak

Do wiadomości:

Wójt Gminy Kłodawa - Pani Anna Mołodciak,

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa - Pan  Jan  Kubera.

                                                                                      

                                                                            II

 

                                                ZAPYTANIE

DOTYCZY:

                 ULICY  KASZTANOWEJ ( DROGA   POWIATOWA ) W  RÓŻANKACH

 

      Proszę  o  informację, na  jakim  etapie są prace  związane z przekształcaniem statusu  ULICY   KASZTANOWEJ w Różankach. Obecnie`  jest  to  droga  POWIATOWA - najbardziej  zaniedbana ulica  w  Różankach.

   Wielokrotne  prośby, wnioski, interpelacje Mieszkańców,  Rady   Sołeckiej, Stowarzyszenia " Nasze  Różanki" i  Radnych nie odnoszą oczekiwanego  rozwiązania.

    Nadanie ulicy  KASZTANOWEJ statusu    drogi  GMINNEJ  pozwoli  Wójtowi  Gminy  podjęcie  decyzji o  remoncie  tej  drogi  -  od  skrzyżowania  z  LIPOWĄ   do   GRANICY   Z   LASAMI  PAŃSTWOWYMI.

                                                                                                                                         Bożena  Adamczak

 

Do   wiadomości:

Wójt   Gminy  Kłodawa  Pani   Anna   Mołodciak,

Przewodniczący   Rady  Gminy   Kłodawa   Pan  Jan  Kubera

 

      Powyższe   ZAPYTANIA  zostały  przekazane  Wójtowi  Gminy i Przewodniczącemu  Rady  Gminy  Kłodawa w trakcie  obrad  XXVI   Sesji   Rady   Gminy  Kłodawa   (  przedstawiciele   Starostwa   byli  nieobecni)

 

 

    

 

Pogoda