Aktywność radnych

NOWE NAKŁADKI ASFALTOWE w Różankach

 

Z wielkim impetem rozpoczęła dzisiaj( 20.09.2016 r.)  gruntowny  remont  naszych  dróg  gminnych 

                                   FIRMA " DROMAX" - KAROL  KOBIERSKI.  

Zgodnie z zapowiedzią  WÓJTA  GMINY   -  NOWE  NAKŁADKI  ASFALTOWE    OTRZYMAJĄ 

                                     WE  WRZEŚNIU  2016   roku  

DROGI:

*  NIEPODLEGŁOŚCI  boczna (  od  kościoła  do   świetlicy  wiejskiej),

*  NIEPODLEGŁOŚCI   boczna  (  od zjazdu  w prawo  z drogi  "wojcieszyckiej"  do   OSP ),

*  łącznik  pomiędzy  obu  nitkami   NIEPODLEGŁOŚCI   na przeciw  świetlicy,

* fragment  na OSIEDLU   PARKOWYM (od istniejącej  nakładki   asfaltowej do   wejścia prowadzącego  do  szkoły).

Obecnie  trwają  prace  ziemne    przygotowujące    do  położenia  nakładek  bitumicznych.

Właściciel  firmy  początek asfaltowania zapowiedział na najbliższy czwartek!

    Z niecierpliwością  czekamy   także  na remont (nową  nakładkę  bitumiczną)

                                           DROGI  Z   RÓŻANEK  do  WOJCIESZYC 1410 F.

Jest   to  DROGA   POWIATOWA ....

                           ALE  .... NASZA  GMINA   DOŁOŻY   50%  ŚRODKÓW  FINANSOWYCH,  BY  DROGĘ   NAPRAWIĆ!

  Na ostatniej, XX  SESJI  RADY  GMINY   KŁODAWA  -vicestarosta  PAN  MARCIN  CYGANIAK  podał  przybliżony  termin  REMONTU:  JESIEŃ   2016 r. 

PRACE   ZIEMNE  NA  OSIEDLU  PARKOWYM

PRACE   NA  NIEPODLEGŁOŚCI  BOCZNEJ   PROWADZĄCEJ  DO  OSP

Pogoda