Aktywność radnych

DOBRY KROK W SPRAWIE ODRZUCENIA PLANÓW BUDOWY BIOGAZOWNI I KURNIKÓW

      Radni podjęli UCHWAŁĘ  w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Różanki, gmina Kłodawa ( teren planowanej biogazowni i fermy kurzej)

ODPOWIEDŻ ze STAROSTWA POWIATOWEGO w sprawie bezpieczeństwa na LIPOWEJ i NIEPODLEGŁOŚCI

     Na ulicy Lipowej i Niepodległości jest bardzo niebezpiecznie: brak przejść dla pieszych, chodnika oraz właściwych znaków pionowych a ruch samochodowy jest tutaj wielki...

NIEBEZPIECZNIE NA LIPOWEJ I NIEPODLEGŁOŚCI

  Bardzo natężony ruch samochodowy, brak przejść dla pieszych i chodników jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci idących tymi drogami do szkoły...

UWAGI DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia p.n. ELEKTROCIEPŁOWNIA NA BIOGAZ o mocy do 1MG w Gminie Kłodawa

Mieszkańcy mogą składać swoje uwagi, wnioski, opinie, skargi na temat planowanej biogazowni w okolicy Różanek do dnia 16.05.2019 r. w U.G. Klodawa

SPRAWOZDANIE WYBORCZE RADNEJ W OKRĘGU WYBORCZYM nr 12 w Różankach

     wyjątkowo dużo zadań zostało wykonanych w naszym okręgu - prawie wszystkie ulice mają nakładki asfaltowe, wiele punktów świetlnych, gazony itp