Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA RÓŻANKI - WYBORY SOŁTYSA 2024

 

W dniu 17. 06. 2024 roku w  naszej wsi odbyło się WYBORCZE  ZEBRANIE   WIEJSKIE, którego  głównym celem było :

PODSUMOWANIE    PRACY   SOŁTYSA   w mijającej  kadencji

i

WYBÓR  NOWEGO   SOŁTYSA na  nową  kadencję  2024 - 2029.

     W Zebraniu  wzięło udział     123    MIESZKAŃCÓW  Różanek  - pełnoprawnych   WYBORCÓW    naszego  SOŁECTWA.

 Urząd  Gminy Kłodawa reprezentowali P.P.:   

     Z-ca Wójta Andrzej Kwiatkowski, Skarbnik Gminy Kłodawa Karolina Adamczyk , 

    Kierownik Referatu Drogownictwa Agnieszka Szurgot - Miłosz,   

   Kierownik GOPS  Justyna Piotrzkiewicz,  Ispektor Referatu Inwestycji Anna Mielnik

     Radę Gminy Kłodawa reprezentowała Vice przewodnicząca Rady - Bożena Adamczak , która  Zebranie poprowadziła.

         Po stwierdzeniu  quorum  i zatwierdzeniu  porządku ZEBRANIA  WIEJSKIEGO nastąpiła

prezentacja sprawozdania z pracy sołtysa i rady sołeckiej w kadencji 2018 - 2024, którą przedstawił dotychczasowy  sołtys Pan Sławomir  Radecki.

       W dyskusji nad  sprawozdaniem  uczestnicy  ZEBRANIA  podnosili następujące  tematy:

   zasady  wydatkowania środków z funduszu sołeckiego ,

   nowe  inwestycje  w naszej wsi  i jej  okolicach,

   bezpieczeństwo  na naszych drogach; demontaż spowalniacza ruchu na ulicy Niepodległości - przyczyny  i skutki,

  problemy z utrzymaniem porządku i czystości w naszej wsi.

    W wyniku głosowania jawnego  UCZESTNICY   ZEBRANIA  WIEJSKIEGO  przyjęli   sprawozdanie z pracy  sołtysa  w minionej  kadencji.

    W następnej części ZEBRANIA   wyłonieni  zostali  KANDYDACI  do pełnienia funkcji sołtysa w nowej kadencji:

Pan DARIUSZ   GERA

i

Pan SŁAWOMIR   RADECKI.

 Kandydaci   zaprezentowali   propozycje  swoich  PROGRAMÓW   PRACY   w naszym sołectwie, po czym nastąpił główny punkt programu :

       WYBORY   SOŁTYSA - GŁOSOWANIE   TAJNE.

  Poszczególni  kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:

    Pan SŁAWOMIR   RADECKI  -  42 GŁOSY,

   Pan   DARIUSZ    GERA          -    81 GŁOSÓW.

         Zatem  SOŁTYSEM   RÓŻANEK  na kadencję 2024 - 2029  wybrany  został  Pan  DARIUSZ   GERA.

         Wybrana   została  również  10 - osobowa  RADA    SOŁECKA:

  P.P.  

             JADWIGA    GRACZYK,

             BARBARA    LISOWSKA,

             MELANIA     POTOCKA,

             STANISŁAWA   SŁABISZ ,

             BARBARA      WOJCIECHOWSKA,

             BOGUMIŁA     SZAWIEL,

            KATARZYNA     POPEK,

            ARTUR           JACKOWSKI,

           DANIEL         ROGOWSKI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

                                                                    Bożena  Adamczak