Ochotnicza Straż Pożarna w Różankach

OSP RÓŻANKI - WSPANIAŁA UROCZYSTOŚĆ

 

Dzisiaj  w  Różankach przeżyliśmy wyjątkową  uroczystość. Przekazanie naszym  JUNAKOM  WIELOFUNKCYJNEGO  WOZU  STRAŻACKIEGO  miało piękną, wzruszającą  oprawę.

   Najpierw  MSZA  św., którą  celebrował  ks. Proboszcz DARIUSZ  CHMIST.  Uczestniczyli  w niej GOŚCIE,  ORGANIZATORZY  i MIESZKAŃCY  RÓŻANEK. Okolicznościowa  HOMILIA  wygłoszona przez Księdza Proboszcza, tematycznie związana z uroczystością, wprowadziła  w nastrój szacunku i podziwu  dla bezinteresownej pracy  STRAŻAKÓW.

   Wójt  Gminy  Kłodawa PANI  ANNA   MOŁODCIAK  podziękowała  KSIĘDZU   PROBOSZCZOWI za OFIARĘ MSZY ŚW.

  Potem przejście na plac przy  REMIZIE   STRAŻACKIEJ.  Tutaj  powitanie GOŚCI: 

Pani  ELŻBIETY  RAFALSKIEJ  - MINISTER  RODZINY, PRACY I POLITYKI  SPOŁECZNEJ,

Pana EDWARDA  DAJCZAKA - WOJEWODY   LUBUSKIEGO,

Panów  KOMENDANTÓW: WOJEWÓDZKIEGO I POWIATOWEGO STRAŻY POŻARNYCH,

Pani  MAŁGORZATY   DOMAGAŁY - STAROSTY  GORZOWSKIEGO,

i  wielu  innych.

   Następują   okolicznościowe   MELDUNKI   I   PRZEMÓWIENIA. 

Ks.PROBOSZCZ  ŚWIĘCI  NOWY  WÓZ BOJOWY  i   składa życzenia OSP  w Różankach.

Wójt Gminy PANI  ANNA  MOŁODCIAK  dziękuje  STRAŻAKOM za ich  pracę,  sumienność, dyspozycyjność.  Dziękuje też WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI  się do bardzo dobrego  wyposażenia  w sprzęt ( w tym  nowego   samochodu) naszych JUNAKÓW.

Przemawiają także :  pani  Minister i Panowie Komendanci  Straży Pożarnej.

JEST   ZAWIESZENIE   FLAGI   PAŃSTWOWEJ   NA MASZCIE  I  HYMN   POLSKI.

I  wreszcie  PRZECIĘCIE    WSTĘGI   NA   NOWYM,   WIELOZADANIOWYM   WOZIE   BOJOWYM!

        Rozpoczyna się  PIKNIK    DLA   WSZYSTKICH -  jest   wspaniała grochówka i grilowana  kiełbasa.

   I jest  także  tradycyjna  LOTERIA   WÓJTA;   główną nagrodę  -  ROWER - wylosowała 

                                      JULKA    RYDZAJ!  SERDECZNE  GRATULACJE!

  ORGANIZATOROM   WYJĄTKOWEJ   UROCZYSTOŚCI: 

WÓJT  PANI ANNIE   MOŁODCIAK,

KIEROWNIK  PANI   BOŻENIE  POPOWSKIEJ,

DRUHNOM  I  DRUHOM   OSP   w  RÓŻANKACH

BARDZO   UPRZEJMIE   DZIĘKUJEMY   ZA   NIEZAPOMNIANE  PRZEŻYCIA.

                                                                                                                         B.A.

 

  

 

 

 

 

 

 


   cdn

Pogoda