Klub Seniora

KONKURS HISTORYCZNY 2023 - rozstrzygnięty

 

KONKURS  HISTORYCZNY 2023  to jedno z działań  Zadania  Publicznego  

                p.n.  "Wspólna  historia podstawą przyjażni polsko - niemieckiej" .  

          Zadanie  zostało  dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa  Lubuskiego

                                      a jest    realizowane przez Stowarzyszenie  "Nasze Różanki".

W KONKURSIE  " OCALIĆ   OD   ZAPOMNIENIA   POWOJENNĄ  HISTORIĘ   RÓŻANEK" 

udział wzięli 

UCZNIOWIE   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  im. Jana  Pawła II  w Różankach.  Opiekun merytoryczny uczniów

  - Pani mgr ANNA  DEPTA - nauczyciel HISTORII.

       ETAPY KONKURSU:

I.           WYCIECZKA   DYDAKTYCZNA  do  MIEJSC   PAMIĘCI   w Różankach.

II.        QUIZ   HISTORYCZNY.

III.     KONKURS  FOTOGRAFICZNY.

 

                                                                    LAUREACI    KONKURSU   HISTORYCZNEGO

              GRUPA   STARSZA  ( klasy: VII - VIII)

          I miejsce:

                                    JULIA    GŁODEK

          II miejsce:

                                    SZYMON   MARKIEWICZ

         III miejsce

                                   ALEKSANDER    WIŚNIEWSKI

 

                           GRUPA  MŁODSZA ( klasy IV -  VI)

I miejsce 

                                   HANNA  BUJANOWSKA  - kl V

II miejsce

                                  PIOTR    PROKOPÓW

III miejsce

                                 KAROL    FEDORCZUK

 

                    LAUREACI    KONKURSU   FOTOGRAFICZNEGO

 

I miejsce

                        MARCIN  STRACH

IImiejsce

                      NIKOLA   BUJAK

III  miejsce

                   HANNA   ANDRZEJEWSKA

                   Laureaci   I Miejsc  w Konkursie Historycznym otrzymali PUCHARY,

                               których  fundatorem jest  Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak.

Wszyscy  LAUREACI otrzymali  DYPLOMY  i  TALONY  do zrealizowania w określonej placówce.

Zaś wszyscy uczestnicy   konkursu  obdarowani zostali słodyczami i gadżetami.

            DYREKCJI   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  w RÓŻANKACH,   NAUCZYCIELOM  i  UCZNIOM

          zaangażowanym    w  sprawną i  prawidłową   realizację  KONKURSU 

                                                                                                 SERDECZNE    PODZIĘKOWANIA 

                                                                                             składa STOWARZYSZENIE    " NASZE  RÓŻANKI"

 

CDN

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda